Debatt

Dags att modernisera det dysfunktionella sjukförsäkringssystemet

Regeringen har en historisk möjlighet att modernisera det dysfunktionella sjukförsäkringssystemet, skriver Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation. 

Dagens sjukförsäkringssystem skapar ett stort problem i kulturskapares vardag, skriver Sara Edström.
Dagens sjukförsäkringssystem skapar ett stort problem i kulturskapares vardag, skriver Sara Edström.Foto: Jennie Lind
Sara Edström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag betalar stora grupper i samhället in pengar via skattsedeln till sjukförsäkringssystemet utan att få tillgång till det, eftersom de inte kan få en sjukpenninggrundande inkomst, förkortat till SIG, fastställd. Detta är ett stort problem, inte minst för egenföretagande frilansare och gig-arbetare med osäkra inkomster. Trots att de betalar sociala avgifter i skatt på sina inkomster, som bland annat går till sjukförsäkringen, finns det ändå ingen garanti att de får sjukpenning om de drabbas av till exempel sjukdom eller olycksfall.

Dagens sjukförsäkringssystem är anpassat efter ett samhälle där anställningar är normen, men så ser inte dagens arbetsmarknad ut och konsekvenserna blir ibland absurda för den enskilde. Vi välkomnar därför många av de förslag som den statliga utredningen om ett nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst har lagt fram för att modernisera systemet och komma till rätta med problemen.

Varken anställningar eller kollektivavtal 

Vi i Konstnärernas Riksorganisation, som företräder 3 500 bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare, har kämpat länge för ett sjukförsäkringssystem som fungerar bättre för våra medlemmar. I vår bransch finns varken anställningar eller kollektivavtal. En undersökning från Konstnärsnämnden från 2016 visar att över 70 procent av bild- och formkonstnärerna driver sina verksamheter i företagsform och att 65 procent är egenföretagare.

I en enkät till yrkesverksamma kulturskapare om SGI, som Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, förkortat Klys, genomförde 2021, framkom att bara 43 procent av de svarande har fått en SGI fastställd de senaste fem åren. Hela 39 procent svarade att de varit sjuka, men inte ansökt om sjukpenning. Endast 13 procent ansåg att regelverket för SGI fungerar mycket eller ganska väl för deras yrkesgrupp.

Hoppas på reell förändring 

Vi hoppas att utredningen ska leda till en reell förändring för de bild- och formkonstnärer som har svårt att få en SGI fastställd. Vi välkomnar särskilt utredningens förslag att den sjukpenninggrundande inkomsten ska kunna beräknas på en kombination av historiska och aktuella inkomster av både näringsverksamhet och anställning. För många bild- och formkonstnärer som är egenföretagare är en SGI baserad på historiska inkomster avgörande för att de överhuvudtaget ska kunna få en SGI beräknad. Många kombinerar också inkomst av tjänst med inkomst av näringsverksamhet. 

 Detta är ytterligare en absurd konsekvens av ett dysfunktionellt sjukförsäkringssystem.

Vi har länge förordat att statliga konstnärspolitiska stipendier ska vara SGI-grundande och är därför mycket nöjda med att utredningen också föreslår detta. Dessa stipendier, som ges till konstnärer via Konstnärsnämnden, är ett sätt att bidra till att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen, bland annat att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Utredaren skriver att de professionella konstnärerna står i kulturpolitikens centrum och spelar en avgörande roll för att målen ska kunna uppnås. Våra medlemmar riskerar dock idag att förlora sin SGI om de råkar ut för ett försäkringsfall under den period när de har ett statligt konstnärspolitiskt stipendium eftersom deras andra inkomster då minskar. Detta är ytterligare en absurd konsekvens av ett dysfunktionellt sjukförsäkringssystem.

Regeringen har nu en historisk möjlighet att modernisera sjukförsäkringssystemet och anpassa det till dagens arbetsmarknad. Det är varken rimligt eller rättvist att stora grupper i samhället betalar in till en sjukförsäkring som de sedan inte har möjlighet att använda när ett försäkringsfall väl inträffar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00