Debatt

Dags att lämna ut livsviktig information om donatorer

Finns det anlag för blodpropp i släkten?” undrar barnmorskan på ungdomsmottagningen. “Jag vet inget om min släkt på ena sidan”, svarar barnet som tillkommit med donerade könsceller. Det skriver Kristina Närman, ordförande i Femmis.  

”Vissa kliniker lämnar ut uppgifter om längd, hårfärg med mera medan andra inte lämnar ut någon information alls”, skriver debattören. 
”Vissa kliniker lämnar ut uppgifter om längd, hårfärg med mera medan andra inte lämnar ut någon information alls”, skriver debattören. Foto: Caisa Rasmussen / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att inte känna till viktig hälsoinformation är problematiskt i flera situationer under ett barns uppväxt. Det börjar redan vid första besöket hos BVC där föräldrarnas längd förs in i journalen för att kunna beräkna barnets tillväxtkurva. För oss som blivit föräldrar genom assisterad befruktning med donerade könsceller baseras kurvan ofta bara på vår egen längd eftersom vi inte får veta donatorns. Så länge allt ser normalt ut är detta inte ett problem men vid avvikelser kan informationen vara avgörande.

Vi vill därför se att barn som tillkommer genom donation redan vid födseln får tillgång till viktig hälsoinformation.

Så småningom kanske barnet behöver glasögon och får frågor om synfel i släkten som inte kan besvaras fullt ut. Och så vidare till situationen på ungdomsmottagningen. 

Vikten av kunskap om sitt genetiska ursprung 

I söndags, den 27 april, var det International Donor Conception Awareness Day. En dag som vill uppmärksamma familjer och personer som blivit till genom könscellsdonation. I år var temat Valuing the Voices of Donor Conceived People. För Femmis är det centralt att lyssna på de personer som är resultatet av en donationsbehandling, nämligen barnen. Många personer som tillkommit genom donation ger uttryck för vikten av kunskap om sitt genetiska ursprung. 

Vi vill därför se att barn som tillkommer genom donation redan vid födseln får tillgång till viktig hälsoinformation såsom donatorns längd, eventuella synfel, anlag för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancer och andra ärftliga sjukdomar - information som kan vara avgörande vid kontakt med vården under uppväxten.

Altingets gratis nyhetsbrev

Olika bedömningar

Våra medlemmar vittnar om att det i dag skiljer sig åt mellan olika kliniker vilken information om donatorn som föräldern, och därmed barnet, får. Vissa kliniker lämnar ut uppgifter om längd, hårfärg med mera medan andra inte lämnar ut någon information alls. 

Det finns i dag inga generella juridiska hinder för att lämna ut icke-identifierande information om donatorn till den som mottagit könscellerna. Därför anser vi att det måste bli standard att detta görs vid samtliga kliniker som erbjuder assisterad befruktning i Sverige, nu.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00