Civilsamhällets nödrop efter AF-reformen: ”Många far illa”

Reformeringen av Arbetsförmedlingen (AF) har försämrat för dem som står långt från arbetsmarknaden, till exempel utrikes födda och funktionsnedsatta, enligt en färsk rapport från Nod. En majoritet av de svarande civilsamhällesorganisationernas uppger att deras möjligheter att bidra drastiskt har försämrats.

Foto: Jessica Gow/TT
Anders Gustafsson

Det är Nod – Nationellt organ för dialog med civilsamhället, som i en enkät har fått svar från 23 organisationer i det civila samhället. 

En av de svarande organisationerna är Skyddsvärnet.

– Det är så många som far illa. De får inte rätt insats, eller så får de ingen insats alls. Vi har sett människor som får återfall i psykisk ohälsa, självskadebeteenden eller depression av att bara vänta, säger Nilla Helgesson, vd för Skyddsvärnet till Altinget.

Reformeringen av AF var en del av januariavtalet som slöts av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet 2019.

Överenskommelsen gav AF fortsatt myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken. Men ett nytt system skulle låta fristående aktörer svara för mer av det operativa arbetet.

Några av de punkter som framgår av lägesbilden:

– Personerna i våra målgrupper behöver långa och omfattande insatser. Krom är ofta mindre insatser, som ibland bara är 30 minuter per vecka. Våra insatser utgår från helheten, från individen, säger Nilla Helgesson.

Veronika Sandmon, projektledare på Nod, känner igen beskrivningen av att något hände i och med att Krom infördes.

– I de svar vi fick in till lägesbilden var det flera som lyfte just Krom som en bidragande del till försämringarna. De uppgav till exempel att det varit svårt för civilsamhällesaktörer att vara med i upphandlingar. Och att deras målgrupper står för långt bort från arbetsmarknaden för att de insatser som Krom erbjuder ska kunna hjälpa dem in på arbetsmarknaden, säger hon till Altinget.

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.