Civilsamhällets nödrop efter AF-reformen: ”Många far illa”

Reformeringen av Arbetsförmedlingen (AF) har försämrat för dem som står långt från arbetsmarknaden, till exempel utrikes födda och funktionsnedsatta, enligt en färsk rapport från Nod. En majoritet av de svarande civilsamhällesorganisationernas uppger att deras möjligheter att bidra drastiskt har försämrats.

0:000:00