Civilministern har fortsatt förtroende för Anna Kinberg Batra

Efter att Anna Kinberg Batra anställt två vänner till tjänster på Länsstyrelsen i Stockholm har en granskning av rekryteringen inletts. Civilministern har pratat med den tidigare M-ledaren och säger i en kommentar att han fortsatt har förtroende för henne.

Anna Kinberg Batra och civilminister Erik Slottner (KD) i samband med att hon presenterades som ny landshövding i Stockholm i februari 2023.
Anna Kinberg Batra och civilminister Erik Slottner (KD) i samband med att hon presenterades som ny landshövding i Stockholm i februari 2023.Foto: Christine Olsson/TT
Miranda Olsson

Efter att Aftonbladet avslöjat att Anna Kinberg Batra rekryterat vänner till två tjänster på länsstyrelsen har civilministern nu pratat med den tidigare M-ledaren.

”Jag har haft ett samtal med Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län och understrukit vikten av att myndigheter följer gällande rätt, och upprätthåller rättssäkerhet och effektivitet. Ytterst ansvarig för det är myndighetschefen”, säger Erik Slottner (KD) i en kommentar till Altinget.

Anna Kinberg Batras agerande har kritiserats och länsstyrelsen ska nu granska rekryteringarna. Även myndighetens internrevisor ska göra en övergripande genomlysning av myndigheternas styr- och stödsystem för att säkerställa att regler följs.

”Regeringen har förtroende för alla myndighetschefer till dess att annat meddelas”, säger Slottner. 

Köpte ut chef

Dagens Nyheter har senare också avslöjat att Anna Kinberg Batra köpt ut den nästa högsta chefen på myndigheten, länsöverdirektör Åsa Ryding. Hon kommer sammanlagt få 2,2 miljoner kronor och vara arbetsbefriad i ett halvår.

I hennes ställe har regeringen nu bestämt att Claes Lindgren tillfälligt ska täcka tjänsten. Lindgren är senior rådgivare vid Arbetsgivarverket men kommer nu att vara tjänstledig från och med den 22 april för att tillträda som tillförordnad länsöverdirektör.

– Jag tackar för regeringens förtroende och ser fram emot att arbeta tillsammans med landshövding Anna Kinberg Batra och alla medarbetare, och kommer nu göra mitt bästa för att bidra till Länsstyrelsens viktiga arbete, säger han i ett pressmeddelande.

Tidigare har Claes Lindgren bland annat varit departementsråd och enhetschef i finansdepartementet och socialdepartementet. 

– Jag välkomnar Claes till en mycket viktig myndighet och ser fram emot gott samarbete. Nu behöver myndigheten arbetsro, så att alla våra kompetenta medarbetare kan fokusera på Länsstyrelsens viktiga uppgifter i utvecklingen av Stockholms län, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

Läs också

Nämnda personer

Anna Kinberg Batra

Landshövding i Stockholms län, ordförande Skansen, ordförande Swedish Space Corporation (SSC)
Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00