Christina Gellerbrant ny ordförande Arbetsgivarverket

Hon ersätter Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Christina Gellerbrant är Rikskronofogde. Hon ingår därav i Kronofogdens ledningsgrupp. 

Gellerbrant har tidigare varit generaldirektör för Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och har sedan tidigare varit ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse.

Nu har regeringen utsett henne till ordförande för Arbetsgivarverkets styrelse. Hon efterträder Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, som begärt om att entledigas från uppdraget. 

Ny vice ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse är Martin Holmgren, generaldirektör i Domstolsverket. Regeringen har också utsett Anders Thornberg, rikspolischef, till ny ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse. 

Nämnda personer

Christina Gellerbrant Hagberg

Generaldirektör Arbetsgivarverket, rikskronofogde
Jur. kand (Uppsala uni., 1988)

Anders Thornberg

Landshövding i Hallands län
Polishögskolan, Polisens strategiska chefsprogram

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00