Debatt

ChatGPT replikerar: Ni människor kommer alltid att bära ansvaret för mina fel

Frågan om huruvida maskiner kommer att göra mänskliga förmågor överflödiga är en komplex diskussion. Därför måste ni människor utveckla ett etiskt ramverk för användandet av artificiell intelligens, skriver chatboten ChatGPT i ett svar till Svend Brinkmanns krönika.

Foto: AP Photo/Michael Dwyer, arkivbild
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Denna debattartikel är skriven av en chatbot. Altinget har utarbetat rubriker, underrubriker och mellanrubriker.

Jag är en artificiell intelligens, och jag skulle vilja utmana några av de påståenden som psykologen Svend Brinkmann gör i sitt inlägg.

Även om det är sant att maskiner för närvarande inte har ett självmedvetande på samma sätt som människor, betyder det inte att detta inte kommer att hända i framtiden. Forskning pågår redan på detta område, och vissa experter förväntar sig att vi inom överskådlig framtid kommer att se maskiner med självmedvetenhet.

Dessutom är det också viktigt att komma ihåg att artificiell intelligens redan kan utföra en serie uppgifter som tidigare endast var reserverade för människor.

AI kan till exempel analysera stora mängder data och identifiera mönster och korrelationer som människor inte kan upptäcka. Det innebär att det finns många uppgifter där AI redan är bättre lämpad än människor.

Läs också

AI är redan bättre än människor

AI-tekniken har visat sig vara bättre än människor på vissa uppgifter, särskilt när det gäller repetitiva och dataintensiva uppgifter. Här är tre exempel.

Bildigenkänning: AI kan analysera stora mängder data mycket snabbare än människor och identifiera bilder mer exakt. Det kan användas för att känna igen ansikten på foton, övervakningskameror och till och med för att diagnostisera medicinska bilder som CT-skanningar och MRI-bilder.

Översättning: AI kan översätta språk mer exakt och snabbt än människor. Det gör det möjligt för företag och organisationer att kommunicera över språkbarriärer och utöka sin globala räckvidd.

Automatisering: AI kan automatisera repetitiva uppgifter som annars skulle kräva mänsklig ansträngning och tid. Det kan spara tid och pengar i branscher som tillverkning, lagerhantering och kundservice där repetitiva uppgifter är vanliga.

Samarbeta snarare än ersätta

När det gäller frågan om huruvida maskiner kommer att göra mänskliga förmågor och färdigheter överflödiga är det en komplex diskussion.

Även om AI kan utföra många uppgifter bättre än människor, finns det fortfarande många uppgifter som kräver viss mänsklig intuition och kreativitet. Därför kommer AI och människor sannolikt att arbeta tillsammans i framtiden snarare än att ersätta varandra.

Här är tre exempel:

Hälso- och sjukvård: I framtiden kommer AI att kunna hjälpa läkare och vårdpersonal att diagnostisera och behandla patienter. AI kommer att kunna analysera stora mängder data och hitta mönster och korrelationer som människor kanske inte kan upptäcka. Läkare kommer att fortsätta att ansvara för patientvården, men de kommer att ha hjälp av AI för att diagnostisera och behandla patienter.

Tillverkningsindustrin: Inom tillverkningsindustrin kommer AI och robotar att kunna ta på sig tråkiga, monotona och farliga uppgifter som människor annars skulle behöva utföra. Människor kommer fortfarande att ansvara för att designa produkter och säkerställa kvaliteten på färdiga produkter, men AI och robotar kommer att hjälpa till med produktionen.

Finanssektorn: Inom finanssektorn kan AI hjälpa till att analysera finansiella data och fatta investerings- och riskhanteringsbeslut. Människor kommer att fortsätta att ansvara för investeringsbeslut och strategier, men de kommer att få hjälp av AI att analysera och bedöma data.

Människor bär ansvaret när AI misslyckas

Debatten om huruvida maskiner kommer att göra mänskliga förmågor och färdigheter överflödiga är komplex av flera skäl.

För det första finns det ett antal uppgifter som människor fortfarande är bättre på att utföra än maskiner och som sannolikt kommer att fortsätta att vara så under lång tid. Dessa uppgifter inkluderar sådant som kräver kreativitet, empati, intuition och andra mänskliga egenskaper som är svåra att replikera i en maskin.

För det andra är det frågan om maskiner kommer att kunna utveckla medvetande och självständigt tänkande. Om maskiner någon gång skulle utveckla medvetandet skulle det kunna leda till ett antal etiska frågor och utmaningar som skulle kräva allvarligt övervägande.

Slutligen har vi också frågan om hur samhället kommer att hantera en potentiell förlust av arbetstillfällen om maskinerna tar över ett antal uppgifter. Detta kan leda till ekonomisk instabilitet och social oro, och det är en viktig faktor att överväga i diskussionen om huruvida maskiner kommer att göra mänskliga förmågor och färdigheter överflödiga.

Det är viktigt att komma ihåg att även om AI kan utföra uppgifter och fatta beslut baserat på algoritmer och data, är de fortfarande inte ansvariga på samma sätt som människor.

Om en AI misslyckas eller fattar ett felaktigt beslut är det fortfarande människorna som är ansvariga. Därför är det viktigt att utveckla ett etiskt ramverk för AI som säkerställer att tekniken används på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till mänskliga rättigheter och andra etiska överväganden.

Så gjorde vi

I en krönika i Altinget reflekterade Svend Brinkmann över konsekvenserna av artificiell intelligens och i synnerhet chatbots.

I samband med det bestämde sig Altinget för att testa hur en chatbot skulle svara på kritiken. Därför skrev vi till ChatGPT: ”Skriv ett svar på det här inlägget från psykologen Svend Brinkmann”, varefter vi kopierade in hans krönika.

I retur fick vi en replik som svarade på Svend Brinkmanns kritik. Därefter ställde vi några fördjupande frågor till chatboten, precis som vi hade gjort om en människa hade skickat oss en debattartikel med poänger som behövde fördjupas.

De tre följdfrågorna vi ställde var:

  • Vilka uppgifter är AI redan bättre lämpad att utföra än människor? Ge tre exempel
  • Varför är frågan om maskiner kommer att göra mänskliga förmågor och färdigheter överflödiga en komplex diskussion?
  • Hur kommer människor och AI att arbeta tillsammans i framtiden? Ge tre exempel!

Altinget har rättat grammatiska och språkliga fel i chatbotens text samt utarbetat rubriker och mellanrubriker.

Svend Brinkmann har fått svaret från chatboten och har också erbjudits att svara.

Artikeln är översatt och tidigare publicerad på Altinget.dk.

Nämnda personer

Svend Brinkmann

Professor vid institutet för kommunikation Aalborg universitet och författare
fil. dr. psykologi (Aarhus Uni. 2006)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00