Debatt

Centerpartiet: Tvinga inte våldtäktsoffer att träffa förövaren i skolan 

Ett offer för våld och våldtäkt i skolan måste säkras rätten till en trygg skolgång utan att dagligen behöva träffa på sin förövare. Det skriver Niels Paarup-Petersen (C), utbildningspolitisk talesperson.

Den som har blivit våldtagen av en skolkamrat ska inte behöva utsättas för risken att stöta på gärningsmannen i skolan, menar debattören.
Den som har blivit våldtagen av en skolkamrat ska inte behöva utsättas för risken att stöta på gärningsmannen i skolan, menar debattören.Foto: Stina Stjernkvist/TT
Niels Paarup-Petersen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En klasskamrat våldtog Oscar, 11, på skolgården. En händelse som ingen ska behöva bli utsatt för. Men Oscar utsattes inte bara för en våldtäkt. Han måste dessutom dagligen möta sin förövare i skolan. Annars finns en risk att Oscars mamma måste betala vite för att han inte uppfyller skolplikten. Jag är övertygad om att vi är många som, precis som Oscars mamma, hellre hade betalat vite än att skicka våra barn tillbaka till samma skola som en person som våldtagit dom.

Ingen ska behöva utsättas för samma situation som Oscar. Men han är inte ensam. Gång på gång ser vi hur elever utsätts för våld och våldtäkter i skolan. Handlingar där förövaren är elev på samma skola. Ofta leder det till att offret stannar hemma medan förövaren går kvar i skolan. Att offret förlorar sin skolgång, medan förövaren går kvar är oacceptabelt. När det kommer till skolgången är det i slutändan ett rektorsbeslut som avgör om man ska separera gärningsperson från samma klass eller skola som brottsoffret. Men många gånger sker inte detta. Det är ett svek från vuxenvärlden. Vi hade aldrig accepterat det på någon annan arbetsplats.

Att ge upp på ett barn garanterar enbart mer utanförskap och än fler brott i framtiden.

Skollagen utgår i dag från ett brottsförebyggande perspektiv. Det är bra, för det är skolans viktigaste roll. Men för den som blivit våldtagen av en klasskamrat hjälper inte det förebyggande arbetet. Brottet har ju redan inträffat. Traumat att ha blivit utsatt för våldtäkt återupplevs varje dag och skolplikten blir plötsligt ett hot mot ett barns trygghet och framtid. Här behöver skollagen stärkas upp.

Ett offer för våld och våldtäkt i skolan måste säkras rätten till en trygg skolgång utan att dagligen behöva träffa på sin förövare. Centerpartiet har försökt att väcka regeringen och har lagt skarpa förslag för att ändra situationen. Men regeringen och Sverigedemokraterna har sagt nej. Det är att svika offren för våld i skolan.

När vi till exempel har minderåriga som används som gängens torpeder måste även skolsystemet kunna hantera dessa barn. Hur mår resten av en klass om de vet att klasskamraten är gängmedlem och har kapacitet att mörda? Eller våldtäktsman? Akutskolor kan fungera i ett fåtal större kommuner. Men de kräver enorma resurser och det är inget som fristående skolor eller mindre kommuner har förutsättningar att etablera.

För oss i Centerpartiet är det uppenbart att det finns allvarliga brister när det kommer till elevers trygghet. Det finns ett antal perspektiv som vi vill att regeringen tar vidare.

Offrens rättigheter måste stärkas

I skollagen ges rektorer mandat att flytta elever för att säkra övriga elevers trygghet. Samtidigt är det otvivelaktigt att alla elever har skolplikt och deras skolgång måste säkras. Flera rektorer har uttryckt att lagen är otydlig kring hur de bör agera vid fall som Oscars. Den måste förtydligas. För självklart måste barn, även när de begått grova brott, fortsatt ha rätt till skolgång. Den liberala idén om skolan bygger på att barn kan utvecklas. Det gäller även våldsutövare. Att ge upp på ett barn garanterar enbart mer utanförskap och än fler brott i framtiden. Men tryggheten för alla elever måste stärkas. Därför bör brottsoffrets rätt till en trygg skolgång explicit förstärkas i skollagen.

Små kommuner och friskolor måste kunna flytta elever

Det är enbart tillåtet att flytta en elev inom en kommun. Det kan för mindre kommuner innebära att det i praktiken inte går att flytta en elev som till exempel har våldtagit en annan elev. En skola kan i undantagsfall skicka hem en elev i fyra veckor, sedan måste eleven komma tillbaka. Friskolor har inte laglig rätt att flytta elever överhuvudtaget. Offrets rättigheter varierar alltså kraftigt beroende på val av skola. Genom att öppna för att flytta elever mellan huvudmän ges fler möjligheter att säkra offrets rättigheter.

Fjärrundervisning måste kunna ges till förövare

Det är i dag tillåtet enligt lag att använda fjärrundervisning till barn som är hemma från skolan, under vissa förutsättningar. Men inte att använda fjärrundervisning till att undervisa barn som har utsatt andra för brott. Fjärrundervisning skulle kunna vara en övergångslösning som innebär fortsatt undervisning för förövaren samtidigt som offret kan känna sig trygg i sin klass.

Skolan måste få rätt att kalla socialen och polisen

Vid brott i skolan begångna av barn delas ansvaret för den vidare hanteringen mellan skola, socialtjänst och polis. Att få samarbetet mellan dessa aktörer att fungera bättre är avgörande. Idag kan skolan inte kräva att socialen och polisen kommer och deltar i arbetet med en så kallad samordnad individuell plan för förövaren. Skolan måste få den rätten.

Regeringen har inte velat ta tag i möjligheten att stärka offrens rättigheter vid brott i skolan. Trots att Centerpartiet har lagt förslag på bordet. Centerpartiet är alltid redo att samarbeta för att stärka skolan och elevernas trygghet. Det är dags att även regeringen och Sverigedemokraterna tar elevers trygghet på allvar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00