Debatt

Centerpartiet måste gräva i myllan efter vägen framåt

Centerpartiets valresultat kräver ordentlig självkritik. Vår förhoppning är att dagens centermedlemmar hämtar inspiration från Gustaf Jonnergård, skriver Yngve Sunesson, tidigare förbundsordförande på CUF och chefredaktör på Norra Skåne samt Håkan Larsson, tidigare riksdagsledamot (C) och politisk chefredaktör på Östersunds-Posten. 

Centerpartiets tre partiledarkandidater som presenterades tidigare i november.
Centerpartiets tre partiledarkandidater som presenterades tidigare i november.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Valresultatet kräver utan tvekan ordentlig självkritik och slutsatser för framtiden för Centerpartiets del. Varför förlorade partiet väljare bland kärngrupperna på landsbygden? Detta trots en i sak bra politik för att hela Sverige ska leva och utvecklas.

Svaren blir av stor, kanske avgörande, betydelse för partiets framtid. Valanalysen, som nu genomförs på olika nivåer i centerrörelsen, är därför av största vikt.

Vice partiordföranden Martin Ådahl konstaterade i ett inlägg att det inte räcker med att vara emot Sverigedemokraterna även om detta är rätt i sak. Tyvärr var det ändå så många väljare uppfattade Centerpartiets huvudbudskap på nationell nivå. Ställningstagandena i sakfrågorna nådde inte fram.

Blicka mot 60-talet

Inspiration finns att hämta från tidigare centerföreträdare om man vill göra politiken tydligare framöver. Särskilt finns skäl att lyfta fram Gustaf Jonnergård, partisekreterare under ett kvartssekel. Han var ideologen bakom Bondeförbundets/Centerpartiets enastående breddning och tillväxt i en situation då partiet riskerade att krympa i takt med att bondebefolkningen minskade. Men partiet växte tvärtom från 9 procent i valet 1956 till över 25 procent i valet 1973. Samtidigt som stödet ökade bland kärngrupperna på landsbygden vann Centerpartiet många väljare även i större städer. Det ledde till att Thorbjörn Fälldin 1976 kunde bilda regering och bli landets förste statsminister på 40 år som inte var socialdemokrat.

Jonnergård utvecklade den egna idégrunden, decentralismen, och medverkade aktivt till att göra Centerpartiet till landets första tydliga miljöparti. Budskapet som partisekreteraren formulerade framfördes övertygande av ordföranden, Gunnar Hedlund (senare Thorbjörn Fälldin). Jonnergård och Hedlund var ett synnerligen starkt team samtidigt som de var väl förankrade i folkrörelsen. Decentralisering och miljöansvar, liksom trygghet och frihet, var grundläggande begrepp.

Rättvisepatos som mittenalternativ

Centerpartiet förespråkade under framgångsåren tydliga sociala och miljömässiga ramar för marknadskrafterna. En oreglerad marknad leder till centralisering, underströk Jonnergård. Under den här tiden stärktes partiet som mittenalternativ till såväl socialistiskt statstvång som till liberalt låt-gå-system. Ett starkt rättvisepatos till förmån för såväl de sämst ställda som för landsbygden i förhållande till de växande städerna bidrog i hög grad till det växande stödet.

Även om centerpolitiken också under denna tid kunde betecknas som ”socialliberal” undvek Jonnergård begreppet. Han menade att liberalism är ett så vitt begrepp att det blir otydligt och gick så långt att han konstaterade att ”liberalism hör till de politiska ord som blivit missbrukade så att de knappast längre är användbara”. Eftersom Centerpartiet står på en egen idégrund, decentralism (senare även betecknad som ekohumanism), är det bättre och tydligare att använda de egna begreppen.

Med gröna rötter kan partiet möta framtiden

Vår förhoppning är att dagens centermedlemmar hämtar inspiration från Gustaf Jonnergård, som formulerade sina tankar i läsvärda böcker och artiklar.

Mycket är annorlunda än på Jonnergårds tid, men med näring från de gröna rötterna kan partiet möta framtiden, bli tydligare och återta förlorad mark. Även i dag har Centerpartiet en kraftfull politik för miljön och för att ta hela landet i bruk, men den måste byggas underifrån och nå ut till fler. Det är dags för en renässans för decentralismen! Gräv där partiet står, ute i myllan!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00