Debatt

Centerpartiet: Bygg vindkraftspark i Huddinge

Endast en bråkdel av elen som huvudstadsregionen använder produceras här. Bygg vindkraft i Huddinge nu, skriver Centerpartiets klimatpolitiska talesperson Rickard Nordin tillsammans med lokalpolitikerna Christian Ottosson (C) och Tomas Selin (C).

Vårt förslag på ny vindkraftpark har potential att producera åtminstone 300 GWh årligen.
Vårt förslag på ny vindkraftpark har potential att producera åtminstone 300 GWh årligen.Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Rickard Nordin
Christian Ottosson
Tomas Selin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Valåret 2022 har präglats av allvarliga kriser för såväl Stockholmsregionen som för hela landet. Endast en bråkdel av elen som huvudstadsregionen använder produceras här, det måste vi ändra på. Vindkraftparker må ge andra partier huvudvärk och handlingsförlamning, men vi behöver agera nu.

Centerpartiet har under hela valåret presenterat konkreta förslag för att förbättra situationen med de höga elpriserna. I stället för enbart kortsiktiga subventioner har vi fokuserat på energieffektiviseringar och att nyttja befintlig kraftproduktion bättre. Vi måste också ta sikte på de långsiktiga målen om ökad förnybar produktion. Halverade tillståndstider för vindkraftsetableringar, bra ersättning till markägare och utbyggnad av elnäten är några av dessa förslag som skulle göra stor skillnad.

Nära el behövs

För att reformförslagen ska få någon effekt behövs dock också den politiska viljan. Inte minst i Stockholmsregionen, där elförsörjningen redan idag är ansträngd. Elektrifiering och stark tillväxt kommer fortsätta att sätta press på effektnivån, samtidigt som lokalt producerad el är sällsynt. Av Stockholmsregionens totala elanvändning på drygt 21,1 TWh är idag endast ca 2,2 TWh producerad inom regionen, det vill säga ungefär tio procent.

Det krävs en bättre samordning regionalt och en tydligare plan för hur denna låga andel ska öka. Dels för att klimatkrisen kräver det, dels för att de ekonomiska konsekvenserna i form av förlorade arbetstillfällen och uteblivet bostadsbyggande blir för allvarliga.

Satsa på vindkraftparken i Huddinge. 

Både för klimatet och för säkerheten

Centerpartiet vill ta ansvar för att säkra tillgången till el som är utsläppsfri och säker. Det är en klimatfråga, men också en säkerhetspolitisk realitet för de delar av vårt land som finns närmast Ryssland. Vi behöver ett mer flexibelt elsystem som klarar av att lägga grunden för ett Stockholm som ska fortsätta vara den mest hållbara och innovativa huvudstadsregionen i Europa.

För att detta ska bli verklighet krävs politiskt mod att använda goda vindlägen, även på land. Centerpartiet vill därför ta ledningen i arbetet med att identifiera sådana lägen, i syfte att komplettera de vindkraftparker som idag finns på landsbygden.

Centerpartiet vill därför:

  1. Satsa på vindkraftparken i Huddinge. Här finns den del av Stockholmsregionen som en gång först lyfte sig över havet och därmed idag är högt belägen. Tidigare studier visar på goda vindförhållanden öster om bergkrossen och återvinningsanläggningen vid Sofielund. Vårt förslag på ny vindkraftpark har potential att producera åtminstone 300 GWh årligen. Det motsvarar den hushållsel som behövs för fler än alla kommunens hushåll. Platsen är redan bullerstörd och befinner sig utanför Huddinge kommuns många naturreservat.
  2. Öka Stockholmsregionens egen energiproduktion. Med en långsiktig ambition att regionen ska vara självförsörjande på el. Klimatet känner inga kommungränser, utan kräver samarbete där Region Stockholm bör ta en samordnande roll i syfte att kraftigt öka vår egen energiproduktion. Det är inte rimligt att skjuta hela ansvaret för produktion av vindkraft till andra. Det finns exempelvis goda möjligheter till havsbaserad vindkraft i området.
  3. Tillåt marknaden att styra. Vi vänder oss gärna direkt till de ledande politiker som vanligtvis vill ge plats åt marknadskrafterna. Investerarna står redo att bygga i Huddinge. Därmed riskerar inte heller några offentliga medel. Vi efterlyser därför svar från de forna allianspartierna: är även ni beredda att ta ansvar för regionens elförsörjning och jobba för att vindkraftparken i Huddinge kan förverkligas? För Stockholmsregionens och klimatets bästa!

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00