Debatt

C: Vi måste säkerställa att inga barn fråntas en trygg uppväxt

DEBATT. Regeringens förslag på skärpningar inom Lagen om vård av unga är välkomna, men Centerpartiet saknar ett helhetligt arbete som bygger på de gedigna utredningar som redan finns. Vi måste nu arbeta vidare på området, skriver Martina Johansson (C).

"Det viktigaste är att utgå från barnets bästa och att de får vara delaktiga och komma till tals."
"Det viktigaste är att utgå från barnets bästa och att de får vara delaktiga och komma till tals."Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot och ansvarig för familjerättsfrågor


Alla barn har rätt till en trygg och god uppväxt. I de allra flesta fall får barn det i sin ursprungsfamilj. Stöd till föräldrar i deras föräldraskap är ett sätt att öka möjligheterna till ett gott liv och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. Vi behöver fortsätta bygga ut både breda, lättillgängliga insatser som erbjuds alla föräldrar och riktade insatser för familjer med identifierade problem.

Det finns fall där den ursprungliga familjen inte kan tillgodose barnets behov och rätten till en trygg uppväxt. Då behöver samhället kliva in och se till så att barnet får en stabil tillvaro i ett familjehem, samtidigt som relationen mellan barnet och föräldrarna fortsatt stöds så långt det är möjligt. Det viktigaste är att utgå från barnets bästa och att de får vara delaktiga och komma till tals. Det är barnet som har rätt till sina föräldrar och inte tvärt om.

Tagit för lång tid

Just nu pågår ett arbete i riksdag och regering som syftar till att barnet genom en vårdnadsöverflytt kan få större trygghet för att fortsätta bo och leva i familjehemmet i de fall en återflytt till ursprungsfamiljen inte är till barnets bästa. Arbetet har intensifierats med anledning av de diskussioner som har uppkommit efter att Esmeralda, kallad Lilla hjärtat, avled i sina biologiska föräldrars vård.

Det hastar med sökbara orosanmälningar, ökad samverkan mellan elevhälsa, BUP, primärvård och socialtjänst, uppvärdering av familjehemmen genom enhetlig utbildning och handledning samt inrättande av ett familjehemsregister.

Martina Johansson (C)
Ansvarig för familjerättsfrågor

Många av frågorna har redan utretts men det har tyvärr tagit alldeles för lång tid för regeringen att följa upp med konkreta förslag. Därför har Centerpartiet tillsammans med en majoritet i socialutskottet tagit ett initiativ om att skyndsamt lagstifta om vårdnadsöverflyttningar, vårdplaner och barnets bästa.

Krävs ökad kunskap

Det är samtidigt viktigt att inte pendeln slår över så att samhället ingriper starkare än nödvändigt. Vi måste helt enkelt säkerställa att de barn som behöver omhändertas får trygghet i ett familjehem och att de som inte behöver omhändertas får det stöd som behövs för en trygg uppväxt med sina biologiska föräldrar. Socialsekreterare som utreder barn och familjer behöver uppdaterad kunskap och ett kvalitetssäkrat, enhetligt utredningsstöd. Även övriga som arbetar i närheten av barnet i dessa ärenden, till exempel domstolarna, behöver ökad kunskap för att säkerställa barnets bästa, delaktighet och rättssäkerhet.

Att arbeta proaktivt

Martina Johansson (C).
Martina Johansson (C). Foto: Fredrik Wennerlund/Centerpartiet

Socialtjänsten behöver fler och bättre verktyg för stötta upp familjer i de situationer där föräldrarna brister i sin föräldraförmåga. Barn som omhändertas utsätts för en traumatisk upplevelse som kommer i tillägg till de problem som barnet upplevt i ursprungsfamiljen. Att omhänderta barn ska vara en sista åtgärd, inte den första möjliga åtgärden för att ge barnet trygghet.

I dag måste insatser ske frivilligt om det inte är så allvarligt så att det krävs ett direkt omhändertagande. Vi vill att det ska vara enklare att vara proaktiv och använda sig av så kallat mellantvång. Detta är något som vi arbetat fram i samarbetet inom januariavtalet när det gäller barn som utsätts för hedersbrott. Det skulle även vara en fördel om det går att använda när det gäller andra skäl till bristande omsorgsförmåga.

Saknas ett helhetsgrepp

Regeringen har presenterat en proposition där de föreslår vissa skärpningar inom Lagen om vård av unga (LVU). Det handlar om hur ofta övervägande av vårdnadsöverflyttning ska ske och att det ska ställas krav på barnets offentliga biträdes kompetens och erfarenhet. Det är välkommet. Men Centerpartiet saknar ett helhetligt arbete som bygger på de gedigna utredningar som redan finns.

Det finns många viktiga förslag att arbeta vidare med för att stärka barnets bästa. Det hastar med sökbara orosanmälningar, ökad samverkan mellan elevhälsa, BUP, primärvård och socialtjänst, uppvärdering av familjehemmen genom enhetlig utbildning och handledning samt inrättande av ett familjehemsregister.

Vi kommer fortsätta arbeta aktivt för att vi så snart som möjligt får en helhetlig och kraftfull lagstiftning som säkerställer att inga barn i Sverige fråntas möjligheten till en trygg uppväxt i ett kärleksfullt hem.

Nämnda personer

Martina Johansson

Riksdagsledamot (C), talesperson i socialförsäkringsfrågor
Social omsorgsutbildning (Mälardalens högskola)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00