C: Regeringen tvekar inför flygets biobränslen

STYRNING. Vill regeringen verkligen öka flygets användning av biobränslen? Det frågar sig Centerns Rickard Nordin efter att ha läst regeringens direktiv till utredaren Maria Wetterstrand.

Rickard Nordin, C:s klimat- och energipolitiska talesperson, och Maria Wetterstrand, tidigare MP-språkrör, numera vd på kommunikationsbyrån Miltton Purpose och nyligen utsedd utredare åt regeringen.
Rickard Nordin, C:s klimat- och energipolitiska talesperson, och Maria Wetterstrand, tidigare MP-språkrör, numera vd på kommunikationsbyrån Miltton Purpose och nyligen utsedd utredare åt regeringen.Foto: Centerpartiet och Fredrik Hjerling
Johanna Alskog

– Det finns en skepsis mot biodrivmedel inom regeringen som hänger ihop med att man vill skydda skogen. Jag tycker det lyser igenom i direktiven till utredaren, säger Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin till Altinget efter att ha läst direktiven till den utredning som ska se över hur flygets användning av biobränslen ska öka.

– Jag är kanske konspiratoriskt lagd, men jag är inte säker på att man verkligen vill detta, fortsätter han.

Lång väntan på utredning

Regeringen aviserade att en utredning om flyget och biobränslen var på gång redan i somras, beslutet dröjde dock till i förra veckan.

– Att flyget ställer om till att använda hållbara biobränslen är en nödvändig åtgärd för att vi ska kunna uppnå målen i Parisavtalet. Maria Wetterstrand har lång erfarenhet och kan bidra med stor kunskap om klimatfrågorna till utredningsarbetet, sade klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande i samband med regeringens beslut.

 Jag är kanske konspiratoriskt lagd, men jag är inte säker på att man verkligen vill detta.

C:s klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin anser att det finns för många om och men i regeringens direktiv till utredaren

Valet av utredare kallar Rickard Nordin för "klokt". Han är även nöjd att utredningen till sist nu finns på plats, inte minst med tanke på hur länge regeringen utlovat att frågan ska ses över. Isabella Lövin må kalla flygets användning av biobränslen för en "nödvändig åtgärd", problemet är den tveksamhet som genomsyrar utredningsdirektiven, enligt Rickard nordin.

– Jämför man med flygskatteutredningen, där det var självklart att man skulle ha en flygskatt, så är det här mycket mer löst i kanten. Man skriver inte att det är självklart att man ska genomföra det här, säger han.

Detta ska Wetterstrand göra

Regeringens beslut om att tillsätta utredningen presenterades av klimatminister Isabella Lövin (MP), men utredningen ligger formellt under miljö- och energidepartementet. I Maria Wetterstrands uppdrag ingår inte att lämna några skatteförslag, däremot ska hon bland annat:

  • Analysera behovet av styrmedel för att främja användningen av biobränslen inom flyget. Vid behov lägga fram förslag på styrmedel.

  • Föreslå vilka styrmedel som är samhällsekonomiskt mest effektiva för att minska flygets utsläpp. 

  • Belysa vilka styrmedel som bäst kan främja en långsiktig och storskalig produktion av biobränslen för flyg i Sverige, eftersom det är en förutsättning för att bränslena ska komma ner i pris.

  • Vid val och utformning av styrmedel ta hänsyn till tillgången till hållbara biobränslen och hur den påverkar den förväntade kostnadsutvecklingen för sådana, effekterna på svenskt näringslivs konkurrenskraft, på transportpolitiska mål, på målet för den regionala tillväxtpolitiken, överflyttning till andra trafikslag och på utsläppen.

  • Ta särskild hänsyn till effekterna på möjligheten och kostnaderna för att uppfylla reduktionsplikten genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

  • Eventuella nya styrmedel ska skapa incitament för branschen och eller passagerarna att välja flyg som använder hållbara biobränslen.

  • Bedöma vilken inblandning av biobränsle som är rimlig att uppnå när styrmedel som utredningen föreslår ska träda i kraft med hänsyn till tillgång och pris på sådana bränslen samt efterfrågan i andra sektorer.

  • Bedöma förutsättningarna för att öka inblandningen över tid utifrån samma faktorer.

Utredningen ska lämna över sitt slutbetänkande till regeringen senast den 1 mars nästa år, 2019.

 

 

Nämnda personer

Maria Wetterstrand

Vd Miltton Europe i Bryssel, styrelseledamot Climateview
Master i ekologisk zoologi (Göteborgs uni. 2001)

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), klimat- och energipolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
pol. kand. i statsvetenskap (Göteborgs uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00