C och S lockar väljare från soffan

PARTISYMPATIER. Centerpartiet och Socialdemokraterna är de partier som får störst stöd bland tidigare osäkra väljare. Samtidigt tappar Moderaterna väljare till gruppen osäkra väljare.

Sedan SCB:s förra partisympatiundersökning i november 2016 har 3 procent av det totala antalet tillfrågade som då uppgav att de skulle rösta på Moderaterna nu valt att svara "vet ej" på frågan vilket parti de skulle rösta på idag. Samtidigt uppgav 1,2 procent av de tillfrågade som tidigare svarat "vet ej" att de skulle rösta på Moderaterna i den senaste undersökningen, vilket gör att Moderaterna har ett nettoflöde på kring 1,8 procent.

Centerpartiet och Socialdemokraterna får däremot ett ökat stöd från tidigare osäkra väljare.

 

Hur läser jag grafen?

Grafen visar flödena mellan partierna sett till SCB:s senaste partisympatiundersökning i november 2016 jämfört med undersökningen i maj 2016.

Genom att föra musen över ett segment visas bara flödena för just det partiet. För musen över ett band för att få siffror på ett specifikt flöde till och från partiet.

Segmenten i den yttre ringen visar hur många procent av de svarande som uppgav att de skulle rösta på partiet om det vore riksdagsval idag (inklusive andelen som angav "vet ej"). Eftersom gruppen osäkra väljare redovisas är siffrorna inte synonyma med SCB:s skattning av "valresultatet" i november 2016, där bara säkra väljare är med.

Banden som sträcker sig från ett segment till ett annat visar flödet av personer sedan den förra undersökningen.

Bandets bredd visar storleken på flödet mellan två partier.

Bandets färg visar vilket av partierna som fick ett nettotillflöde av sympatisörer.

"Bulorna" illustrerar de personer som inte har bytt sympati sedan den förra mätningen.

Observera att nettoflödena skiljer sig något från SCB:s siffror eftersom siffrorna här är ovägda.

Forrige artikel Dadgostar (V): ROT-avdraget stjäl viktiga samhällsresurser Dadgostar (V): ROT-avdraget stjäl viktiga samhällsresurser Næste artikel Regeringen och alliansen i enad front mot terrorism