C-ledamot: Sverige måste bli bättre på säkra kvinnors ekonomiska frihet

DEBATT. Pandemin kommer inte vara över när smittspridningen har avtagit. Vi kommer att få leva länge med konsekvenserna. Det är viktigt att redan nu vara vaksam så att coronakrisen inte blir en backlash för jämställdheten, inte minst när det gäller kvinnors ekonomiska frihet. Det skriver Helena Vilhelmsson (C).

Helena Vilhelmsson (C)
Riksdagsledamot och vice ordförande i Centerkvinnorna


Under en samhällskris, som den pandemi vi just nu genomgår, blir det tydligt att krisen slår ojämlikt i samhället. Grupper drabbas olika hårt. Mäns våld mot kvinnor har ökat, som en konsekvens av den ökade isoleringen. Andra följder kommer att visa sig på längre sikt, det gäller inte minst de ekonomiska konsekvenserna för kvinnor. Kvinnor tog redan före krisen ett större ansvar för vård av barn och det obetalda arbetet i hemmet.

Det gäller att vi är vaksamma på vilka system som bidrar till jämställdhet, och vilka som inte bidrar. Hur fördelningen av uppgifter i hemmet ser ut påverkar mer än bara familje- och vardagslivet. Det påverkar hälsa, karriär, löneutveckling och framtida pension.

Fortsatt ojämnt uttag

Utbetalningen av tillfällig föräldrapenning, så kallad vab, har ökat kraftigt under årets första månader på grund av pandemin. En anledning är att vab-ersättning kan betalas ut när förskola eller skola är stängd på grund av covid-19, även om barnet inte är sjukt. Under april i år uppgick antalet vab-dagar till fler än 1,3 miljoner, vilket är en fördubbling mot föregående år.

Vi vet att kvinnor utgör en majoritet av de anställda i samhällsviktiga yrken såsom vård och omsorg. Trots detta, har kvinnor i lika stor omfattning varit hemma för vård av barn. Siffror från Försäkringskassan visar att männens uttag av vab-dagar endast har ökat marginellt. Kvinnor tar fortfarande ut 60 procent av vab-dagarna, samma andel som före pandemin.

Ett ojämnt vab-uttag, och likaså deltidsarbete, får stor påverkan på kvinnors livsinkomster. Arbetsmarknadens parter bör se över hur det kan skapas förutsättningar för fler att arbeta heltid. För att föräldrar i större utsträckning ska ta ett gemensamt ansvar för vab-dagarna behövs även ekonomisk uppmuntran att fördela dessa jämställt. Centerkvinnorna och Centerpartiet driver därför frågan att införa en vab-bonus för att premiera föräldrar som delar lika på att vara hemma för vård av barn.

Medlemsstaternas ansvar

Det gäller att hålla i de jämställdhetspolitiska mål som finns både nationellt och internationellt. I våras skulle FN:s kvinnokommission ha uppmärksammat Pekingplattformen, som är en del av FN:s kvinnokonvention. Tusentals människor från medlemsstater och civilsamhällesorganisationer från hela världen skulle ha samlats i New York för att driva jämställdhetsfrågorna framåt och Centerpartiet skulle ha haft representanter på plats. Kvinnokommissionen fick ställas in på grund av pandemin, men ansvaret för att synliggöra de jämställdhetsutmaningar som kvarstår vilar nu på oss medlemsstater.

Stora utmaningar kvar

Sedan Pekingplattformen antogs har steg tagits för jämställdhet. I Sverige har diskrimineringslagen trätt i kraft, det har skett flera reformer i föräldraförsäkringen som har inneburit ett jämnare uttag och kvinnor kan numera göra värnplikt. Sverige har undertecknat Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld i nära relationer och ett flertal skärpningar av sexualbrottslagstiftningen har genomförts.

På pappret ser det bra ut i Sverige. Globalt är vi ledande på jämställdhetsområdet och ligger i topp enligt EU:s jämställdhetsindex 2019. Men det finns stora utmaningar kvar, inte minst när det kommer till att säkra kvinnors ekonomiska frihet.

Utvärdera krispaketen

Arbetsmarknaden är under hård press och många människor har förlorat sina arbeten på grund av covid-19. Här har Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna tagit fram starka krispaket för att dämpa de ekonomiska effekterna för både arbetsgivare och arbetstagare. Men eftersom Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad kan pandemin slå olika hårt.

Vi behöver utvärdera huruvida de ekonomiska krispaketen har hamnat rätt, det vill säga att de inte förstärker strukturer som leder till ökad ekonomisk ojämställdhet. Det har redan visat sig att de förändrade reglerna för vab under våren inte har bidragit till jämställdhet – kvinnor förlorar även fortsatt i livsinkomst och framtida pension. Vi måste vara vaksamma på att pandemin inte fortsätter att befästa eller försämra den ekonomiska ojämställdheten.

Forrige artikel MP: När myndigheterna diskriminerar dubbelbestraffas de mest utsatta MP: När myndigheterna diskriminerar dubbelbestraffas de mest utsatta Næste artikel C: Därför är EU nödvändigt för att svenskar ska få vaccin C: Därför är EU nödvändigt för att svenskar ska få vaccin
Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

DEBATT. Vår sammantagna bedömning är att studieförbundens uppblåsta verksamhet handlar om ett gigantiskt fuskbygge av svindlande proportioner. Det går inte att lita på en enda officiell siffra, skriver Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom.

"Borde gå en orkan av skamkänslor över Vård-Sverige"

DEBATT. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun. De äldres rätt till en god omsorg måste prioriteras nu, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna.