Debatt

Byggsektorn behöver ställa om för att Sverige ska kunna nå klimatmålen snabbare

Fastigheter står i dag för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning och för att nå våra klimatmål måste vi utnyttja hela byggsektorns innovationskraft och kompetens. Det skriver Jonny Hellman, vd VVS-Fabrikanterna.

Alla byggprojekt bör projekteras med fokus på energi- och vattenbesparande teknik, skriver debattören.
Alla byggprojekt bör projekteras med fokus på energi- och vattenbesparande teknik, skriver debattören.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Klimatförändringarna blir allt tydligare. Sommaren 2022 var den varmaste som har uppmätts i Europa sedan förindustriell tid, med junitemperaturer på över 40 grader på många håll i Europa. En av många allvarliga effekter av förändringen var att vattenståndet i floden Rehn blev lågt på grund av torkan, så att viktig godstrafik och därmed viktig industri hotades.

Energibesparingar krävs 

Temperaturen har blivit drygt en grad varmare sedan förindustriell tid och när vi når 1,5 graders uppvärmning får det omfattande konsekvenser på världens ekosystem. I våra närområden kan vi förvänta oss mer extremväder och översvämningar, samtidigt kommer tillgången på dricksvatten påverkas negativt av torka. Enligt en rapport från World Meteorological Organization som publicerades förra året, är det 50 procents risk att den årliga globala medeltemperaturen tillfälligt kommer att stiga 1,5 grader, redan inom de kommande fem åren.  

Vad måste branschen göra? 

Beställarens krav och utvärdering av produkter och lösningar är avgörande för att vi ska sänka energianvändningen och nå våra klimatmål. 

Fastigheter står i dag för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning och för att nå våra klimatmål måste vi utnyttja hela byggsektorns innovationskraft och kompetens. Det finns ofta outnyttjad potential till energibesparingar inom VVS och VA. Våra medlemmar i VVS-Fabrikanterna arbetar för att samhällsbyggnadssektorn ska bli mer vatten- och energieffektiv och på så sätt bidra till att nå klimatmålen.

Förebygg vattenskador

Vi förespråkar ett antal åtgärder:  

  • Alla byggprojekt bör projekteras med fokus på energi- och vattenbesparande teknik. Då finns potential att minska energiförlusterna, optimera materialanvändningen, sänka installationskostnaderna och spara utrymme.
  • Vid renovering av vatten- och avloppsystem bör lösningar väljas som minskar risken för vattenläckage samt säkrar tillgången till dricksvatten och fungerande avlopp.
  • Samverka och välj lösningar som förebygger vattenskador, detta för att undvika onödiga kostnader och klimatbelastningar.
  • Vid renovering av det befintliga fastighetsbeståndet kan fastighetsägare med enkla åtgärder optimera och modernisera installationerna genom att se över styr- och reglersystem samt byta ut gamla pumpar och termostater.
  • Vatten- och energieffektiva installationer bör vara en självklarhet i ny- och ombyggnationer.

Samhällsbyggnadssektorn behöver bli hållbar

Våra medlemmar vill möta framtida krav på minskad energikonsumtion och minskat klimatavtryck. Energi- och klimatsmarta lösningar är beroende av en tidig dialog och ett fungerande samarbete i hela värdekedjan. Beställarens krav och utvärdering av produkter och lösningar är avgörande för att vi ska sänka energianvändningen och nå våra klimatmål. Dessutom behöver samverkan i branschen bli bättre.

Vi ser fram emot en utökad dialog med politiker, fastighetsägare, konsulter och entreprenörer. Tillsammans kan vi nå målen och skapa en hållbar samhällsbyggnadssektor.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00