Debatt

Byggnads och GS-facket: Varför gör regeringen inget åt den värsta byggkrisen på 30 år? 

För att undvika en krasch i byggsektorn behöver regeringen stötta arbetarna som bygger bostäder och stimulera bostadsbyggandet. Det skriver Johan Lindholm, ordförande Byggnads, och Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket.

Byggandet minskar när konjunkturen går ner, skriver debattörerna.
Byggandet minskar när konjunkturen går ner, skriver debattörerna.Foto: Anders Wiklund/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nyligen presenterade regeringen sin vårproposition och den var tom på förslag för att möta den värsta byggkrisen sedan 90-tals krisen. Våra medlemmar bygger Sverige och vi är oroliga. Bostadsproduktionen sjunker till den lägsta nivån på 30 år från 71 500 år 2021 till 25 500 påbörjade bostäder år 2023. Det råder redan bostadsbrist i 204 av landets 290 kommuner och bristen kommer att förvärras.

Prioritera bostadsbyggandet

Ungefär 90 procent av Sveriges befolkning bor i kommuner med bostadsbrist och på sikt bedöms efterfrågan på bostäder vara stor. I stället viker byggandet med konjunkturen och våra medlemmar möts av varsel på arbetsplatsen. När konjunkturen vänder igen kommer branschen behöva våra medlemmars kompetens som just nu riskerar att försvinna. Regeringen måste stötta arbetarna som bygger bostäder.

När konjunkturen vänder igen kommer branschen behöva våra medlemmars kompetens som just nu riskerar försvinna.

Det handlar inte bara om bostadsbristen, det finns gott om anledningar för regeringen att prioritera bostadsbyggandet och att utveckla bostadspolitiken. Bostadssegregationen spär på klyftor och otryggheten, om det skulle byggas mer blandade områden, med exempelvis fler småhus och bostadsrätter i utsatta områden, då skulle integrationen och tryggheten öka, enligt HSB och Veidekke. Överlag behövs det fler hyresrätter i Sverige, särskilt med rimliga hyror så att folk kan ha råd med dem. Det är olyckligt att avskaffandet av investeringsbidraget slår ännu mer mot byggandet mitt i krisen.

Byggandet står för runt 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, genom att bygga mer i trä skulle utsläppen sänkas då framställan av trämaterial ger lägre utsläpp och trämaterialet binder koldioxid. Lägg därtill att ett ökat bostadsbyggande i trä skapar många nya jobb i glesbygden, där jobben behövs som allra mest. I dagsläget behöver bara byggaktörer redovisa klimatpåverkan, alltså inte försöka minska dem. Det är dags att införa gränsvärden för utsläpp i byggnation. Dessutom har Byggnads och GS med flera pekat på stora möjligheter med att utveckla ett mer cirkulärt byggande, där man minskar avfallet och återvinner mer material. Sverige skulle kunna gå bräschen i detta, skapa fler jobb och leda världen i hållbart byggande.

Samla de offentliga byggaktörerna

Regeringens handlingsförlamning måste brytas. Vi förstår att bostadsministern inte ensam kan lösa inflationen eller de osäkra omvärldsfaktorerna. Men här och nu skulle ministern kunna samla de offentliga byggaktörerna i att försöka tidigarelägga byggprojekt och öka efterfrågan. Överlag finns det mycket som regeringen kan göra för att stimulera bostadsbranschen.

Vi föreslår att regeringen bör:

 • Införa startlån för att hjälpa fler att köpa sitt första boende.
 • Inför klimatdeklaration med gränsvärden för utsläpp inom byggnation.
 • Utforma ett nytt, utökat och långsiktigt investeringsstöd tillsammans med oppositionen.
 • Utreda stöd till bygge av småhus i utsatta områden för ökad trygghet.
 • Ställa krav på kommuner att frigöra byggklar mark i lämpliga områden.
 • Låt länsstyrelsen peka ut områden för bostadsbyggande.
 • Förtydliga kommunernas ansvar i det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret.
 • Ekonomiska incitament för kommunerna att bygga mer i enlighet med behovet, vite för de som ej bygger och bonus till de som bygger enligt angivna mål.
 • Ge kommunerna större befogenheter inom plan- och markpolitiken.
 • Reglera taxor på kommunal nivå.
 • Korta handläggningstiderna.
 • Effektivisera Lantmäteriets arbete.
 • Ge Boverket i uppdrag att ta fram vägledningar till kommunerna för hur de kan planera för bättre och ökat småhusbyggande.
 • Ge Boverket i uppdrag att löpande analysera och rapportera småhusbyggandet på kommunnivå.

Agera, Kristersson

Denna kris kan vara en möjlighet att komma till skott med bostadsbristen som länge plågat Sverige. Ulf Kristersson utlovar handlingskraft och brukar tala om att han leder den första majoritetsregeringen på länge. Våra medlemmar är redo att bygga Sverige hållbart och tryggt. Alla svenskar ska ha ett eget hem – vi vill bygga det åt dem. Nu är frågan som alla bostadslösa och våra medlemmar ställer sig: Är regeringen redo?

Nämnda personer

Johan Lindholm

Ordförande Byggnads, ledamot i partistyrelsen (S), ledamot Delegationen mot arbetslivskriminalitet, ordförande Nordiska bygg- och träfederationen (NBTF), president Europeiska bygg- och träfederationen (EBTF)
Träarbetare

Per-Olof Sjöö

Förbundsordförande GS-facket

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00