Vice riksbankschefen: Hushåll och fastighetsbolag behöver tåla högre ränta

Aino Bunge flaggar för att det på sikt kan krävas större höjningar av styrräntan för att hantera inflationen. Då behöver både svenska hushåll och företag vara bättre rustade än i dag, menar hon. 

”Det måste finnas förutsättningar för penningpolitiken att göra det jobb den fått ansvar att utföra utan att det uppstår problem på vissa håll i ekonomin – och i värsta fall för det finansiella systemet – till följd av för kortsiktigt och för riskfyllt agerande”, säger vice riksbankschef Aino Bunge. 
”Det måste finnas förutsättningar för penningpolitiken att göra det jobb den fått ansvar att utföra utan att det uppstår problem på vissa håll i ekonomin – och i värsta fall för det finansiella systemet – till följd av för kortsiktigt och för riskfyllt agerande”, säger vice riksbankschef Aino Bunge. Foto: Jessica Gow / TT
0:000:00