Budget: Regeringen gör landsomfattande nyckelbiotopsinventering

SKOG. Landets skogar ska inventeras från norr till söder. Regeringen avsätter medel i budgeten för en tioårig nationell nyckelbiotopsinventering, berättar miljöminister Karolina Skog (MP) för Altinget.

Tjugo miljoner kronor per år. Så mycket vill regeringen skjuta till i budgeten för en nationell nyckelbiotopsinventering av landets skogar.

– Inventeringen ska komma igång nästa år och genomföras under en tioårsperiod, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Altinget.

Liknande inventeringar har gjorts vid två tidigare tillfällen, på 1990-talet samt i början av 2000-talet. Men inventeringarna blev aldrig fullständiga och framför allt så omfattade de inte nordvästra Sverige.

– I nordvästra Sverige blir det första gången man gör en inventering. I övriga Sverige handlar det om att uppdatera tidigare gjorda inventeringar, säger Karolina Skog.

Naturskyddsföreningens förslag

Idén att genomföra en inventering kommer inte från regeringen, utan från Naturskyddsföreningen, enligt Karolina Skog.

– De är värda cred för det. Vi håller med om att det här är en relevant sak att göra, säger hon.

Förslaget från Naturskyddsföreningen var en del av en skrivelse som miljöorganisationen skickade till regeringen i våras, detta var i samband med debatten kring Skogsstyrelsens kontroversiella beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringen vid avverkningsanmälningar i nordvästra Sverige.

Nya metoden ska användas

Nu pågår ett arbete på Skogsstyrelsen med att hitta en ny metodik för nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige, dagens metod är starkt ifrågasatt av skogsägarna. Det är den nya metoden som ska användas i området ifråga vid den nationella inventeringen, betonar Karolina Skog.

– Generaldirektören har sagt att den nya metoden ska vara på plats i januari. Vi utgår från det, säger hon.

Skogsstyrelsen kommer under hösten att få ett uppdrag att rigga den organisation som krävs samt arbeta fram detaljerna kring hur inventeringen ska göras.

Två saker viktiga för acceptans

Hur skogsnäringen reagerar på regeringens förslag återstår att se, men Karolina Skog lyfter fram två saker som är viktiga för att nå acceptans hos näringen.

– Det är viktigt att inventeringen håller hög kvalitet och utgör ett ändamålsenligt kunskapsunderlag. Det är också viktigt att det finns medel tillgängliga i de fall där det blir aktuellt med ett områdesskydd, så att inte skogsägaren hamnar i kläm, säger hon.

Regeringen har avsatt drygt 250 miljoner kronor extra till skydd av värdefulla skogar i budgeten.

– Vi räknar med att man kommer hitta mer och att behovet av att skydda skog ökar, säger Karolina Skog.

Forrige artikel M-kandidaterna om SD M-kandidaterna om SD Næste artikel 18 000 fler utbildningsplatser nästa år 18 000 fler utbildningsplatser nästa år
  • Rapportera

    Göran Rönning · Skoglig debattör

    Mycket bra initiativ

    Bara nu inte skogsindustrin och dess lobbygrupper LRF/Centerpartiet saboterar denna viktiga fråga. Den sista spillran av riktig skog måste till varje pris räddas från den utbredda skogskövlingen. Utrotande av den biologisk mångfald som fortfarande finns kvar i dessa nyckelbiotoper går aldrig mer att återskapa, det är den sista resten av naturliga skogsekosystem. Nu fattas också verkställighet.