Bryssel siktar på grönt ljus för svensk slopad drivmedelsskatt

Efter att tusenlappen till bilägarna nobbades i riksdagen återstår fortsatt ett öppet spår i frågan om att subventionera drivmedelspriserna. Men även om regeringen inte fått svar ännu på sin ansökan, så är signalen tydlig: EU-kommissionen avser att ge ansökan grönt ljus.

Väntar fortsatt på svar. Men finansministern påpekar samtidigt att nuvarande sänkt skatt inte fått önskvärd effekt.

”Det visade sig att en fjärdedel av skattesänkningen gick till bensinbolagen, och ramlade inte ut hos kund."
Väntar fortsatt på svar. Men finansministern påpekar samtidigt att nuvarande sänkt skatt inte fått önskvärd effekt. ”Det visade sig att en fjärdedel av skattesänkningen gick till bensinbolagen, och ramlade inte ut hos kund." Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Jacob Hederos

Skatten på fossila drivmedel sänktes till EU:s miniminivå i våras, efter att alla partier i riksdagen förutom MP röstade för en av de extra ändringsbudgetarna i våras.

Men S-regeringen har också uppmanats av samma riksdagsmajoritet att efterfråga ett undantag från EU:s energiskattedirektivs minimiregler, för att helt kunna ta bort energiskatten på fossila drivmedel under tre månader.

I maj skickades ansökan in till EU-kommissionen, som i en första instans går igenom den och återkommer med eventuella följdfrågor, innan ett eventuellt beslut om att skicka vidare ansökan till medlemsländerna tas.

EU-kommissionens deadline för att sedan återkomma med eventuella följdfrågor, eller besked, är på tre månader. I veckan passeras denna, och Regeringskansliet väntar fortsatt på att få respons från Bryssel.

Det är dock inte ovanligt att dessa processer drar ut på tiden, även om Mikael Damberg (S) i samband med junimötet hos finansministrarna tryckte på för snabba bud.

– Det är dags att ge ett besked, sade finansministern till Svd då. 

Kommissionen planerar att mycket snart anta ett förslag ... som ger dessa två medlemsstater rätt att tillämpa reducerade punktskattesatser