Boverket vill se utredning om enklare byggprocesser

På Boverket pågår en översyn av byggreglerna för att förenkla byggandet. Men Boverkets ställföreträdande generaldirektör Yvonne Svensson tror också att Plan- och bygglagen behöver ses över om regeringen ska uppnå målet att få till snabbare processer. Hon efterfrågar en utredning. 

Boverkets ställföreträdande generaldirektör Yvonne Svensson tror att Plan- och bygglagen behöver ses över.
Boverkets ställföreträdande generaldirektör Yvonne Svensson tror att Plan- och bygglagen behöver ses över. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /Hanna Franzén/FotoFranzén
Louise Carlsson-Örning

Regeringen vill förenkla reglerna för byggande och få till snabbare bygglovsprocesser. Bostadsminister Andreas Carlson (KD) säger att han både kan tänka sig en översyn av bullerregler och regler om tillgänglighet, men att han vill att man tittar brett på hela processen. 

– Det handlar om att ta bort en del av detaljkraven och titta på funktionskrav. Vi kommer att återkomma med reformer som förenklar byggprocessen i varje led, säger han till DN.

På Boverket pågår redan ett arbete sedan 2019 med att se över bygg- och konstruktionsreglerna för att får till enklare byggregler som leder till mer innovativa lösningar, billigare byggkostnader och även snabbare byggprocesser. 

Det finns just nu en utredning som pågår som tittar på konstruktionsregler. Men jag tror att det behöver vara ett bredare scoop för att kunna fånga in den bredare byggprocessen.

– Ja, så ser vi på det, att de enklare reglerna ska göra processen snabbare. Och då pratar vi framförallt om de stora byggherrarnas processer, säger Boverkets ställföreträdande generaldirektör och rättschef Yvonne Svensson, till Altinget. 

Inom ramen för projektet ”Möjligheternas byggregler” skalar man av delarna i Boverkets byggregler som är rekommendationer så att reglerna endast innehåller funktionskrav och bindande föreskrifter. De nya förenklade byggreglerna ska träda i kraft under 2024. 

– Vi brukar ha en övergångsperiod med gamla regler på ett till två år. Så jag tro att man skulle kunna se en effekt 2027, säger Yvonne Svensson.