Debatt

Bostadsministern: "Regeringen satsar på bättre inomhusmiljö"

REPLIK. Ett aktivt arbete pågår för att förbättra hälsofarlig inomhusluft. Bland annat har en ny en ny vägledning om obligatorisk ventilationskontroll lanserats, skriver bostadsminister Peter Eriksson (MP) i en replik till Svensk Ventilation, Astma- och Allergiförbundet och Installatörsföretagen.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) ger replik till Astma- och Allergiförbundet,&nbsp;Svensk Ventilation och Installatörsföretagen.<br>
Bostadsminister Peter Eriksson (MP) ger replik till Astma- och Allergiförbundet, Svensk Ventilation och Installatörsföretagen.
Foto: Pressbild Miljöpartiet Flickr
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Peter Eriksson (MP)
bostadsminister

Vi vet att inomhusluften i bostäder och lokaler i vissa fall är hälsofarlig. Vi vet också att många skolor i dag erbjuder en undermålig arbetsmiljö, trots att den är en avgörande förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Därför arbetar regeringen brett och aktivt för att åtgärda problemen med dålig inomhusmiljö. 

Svensk Ventilation, Astma- och Allergiförbundet och Installatörsföretagen lyfter i en debattartikel frågan om inomhusluft och föreslår förändringar i lagstiftningen.

Stora satsningar

Regeringen satsar 16 miljoner kronor under 2018 och 28 miljoner kronor per år under 2019–2021 i ett uppdrag till Boverket för att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö. Satsningen görs för att samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö. Just för att öka medvetenheten om vilka brister i byggnader inomhusmiljö som kan uppstå, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Regeringen satsar 16 miljoner kronor under 2018 och 28 miljoner kronor per år 2019–2021 i ett uppdrag till Boverket för att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö.

Boverket har också fått i uppdrag att uppdatera materialet från den rikstäckande undersökningen av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI) samt utreda systematiska fel inom byggandet och skador i byggnadsbeståndet med fokus på sådant som kan påverka människors hälsa.

Under februari 2018 antogs en omarbetning av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Enligt artikel 15 i direktivet krävs inspektion av ventilationssystem. Det är än så länge oklart vilka ändringar i svensk rätt som krävs för att genomföra detta.

Ny vägledning

Nyligen lanserades en ny vägledning om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Enligt vägledningen ska en OVK-kontrollant notera om ventilationssystemets kapacitet inte är längre anpassad till den faktiska verksamheten och hänvisa till krav som finns i arbetsmiljölagstiftningen och/eller i miljöbalken.

Förbättrad arbetsmiljö i skolan

Regeringen satsar 1 miljard kronor på förbättrad arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan under åren 2015–2018 för att stärka arbetsmiljön för elever och lärare. Detta för att komma till rätta med att många skolor i dag erbjuder en undermålig arbetsmiljö, trots att den är en avgörande förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan.

Regeringen har också beslutat om en statsbidragsförordning för att rusta upp skollokaler. Och Folkhälsomyndigheten har nyligen startat ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan.

Omfattande arbete

Jag är inte redo att föreslå avgifter för OVK:n utan tycker dagens ordning är bra. Jag instämmer i förslaget om att göra alla OVK-protokoll digitalt tillgängliga och enhetliga. Regeringen har ett pågående arbete med att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen. Det är ett omfattande arbete som både innebär ny lagstiftning och ledtider för implementering av nya standarder. Enligt tidsplanen så ska allt vara klart till år 2021.

Satsningarna fortsätter

Från 1 juli i år återinförs även ett statligt stöd till radonsanering av småhus. En småhusägare kan få upp till 25 000 kronor i stöd från staten.

Människor ska garanteras en god inomhusmiljö både i skola, arbete och hem. Regeringen fortsätter satsningarna på att stärka inomhusmiljön.

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten:

Bättre lag behövs för bättre luft

DEBATT. Dålig inomhusluft är alldeles för vanligt och påverkar inte minst personer med allergi och astma på ett negativt sätt. Genom en moderniserad lagstiftning skulle situationen kunna förbättras för många, skriver Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet, Britta Permats, Svensk Ventilation och Ola Månsson, Installatörsföretagen.


Nämnda personer

Peter Eriksson

Styrelseordförande Drive Sweden
Gymnasielärare (Uppsala Uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00