Debatt

Blunda inte för bostadskrisen, Carlson

De senaste nio åren har Sverige haft sju bostadsministrar. Hur kommer det sig att en så samhällskritisk fråga systematiskt prioriteras ned? Det frågar sig Eva Nordström, vd HSB Stockholm.

Att bostadsminister Andreas Carlson (KD) väljer att blunda när vi just nu bara bygger en fjärdedel av bostadsbehovet är både ofattbart och oansvarigt, skriver debattören.
Att bostadsminister Andreas Carlson (KD) väljer att blunda när vi just nu bara bygger en fjärdedel av bostadsbehovet är både ofattbart och oansvarigt, skriver debattören.Foto: Christine Olsson/TT
Eva Nordström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Trots ett havererat bostadsbyggande är bristen på politisk handlingskraft slående. Sverige behöver en blocköverskridande reformpolitik som garanterar hundratusentals nya bostäder över tid. Men den mest akuta frågan nu är att få i gång bostadsbyggandet – något regeringen måste ta ansvar för.

Lyftkranarna står stilla

Omkring 80 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun med bostadsunderskott. Enligt Boverkets byggprognos beräknas cirka 19 500 nya bostäder påbörjas i år, när det verkliga behovet är 67 000 nya bostäder per år fram till 2030.

De senaste nio åren har Sverige haft sju bostadsministrar. Hur kommer det sig att en så samhällskritisk fråga systematiskt prioriteras ned? Det korta svaret är att frågan inte vinner val. Den stora och viktigaste väljargruppen för alla partier, medelklassen i och kring större städer, har som regel redan en trygg boendesituation. Därför prioriteras inte långsiktiga och övergripande reformpaket, vilket är ett stort svek mot dem som står utanför bostadsmarknaden. Att bostadsminister Andreas Carlson (KD) väljer att blunda när vi just nu bara bygger en fjärdedel av bostadsbehovet är både ofattbart och oansvarigt.

Att lyftkranarna står stilla beror på att varken bostadsutvecklare eller kommuner får ihop sina ekonomiska kalkyler för planerade bostadsprojekt. Priset på byggklar mark i Stockholmsregionen avtalades för tio år sedan och har inte justerats med konjunkturnedgången.

Anpassa markpriserna

Att betala ett överpris för marken och bygga bostäder med förlust är inte ett hållbart alternativ för någon bostadsutvecklare. Och regionens kommuner som också drabbats hårt av lågkonjunkturen står fast vid att avtalade markpriser ska gälla, och även fortsättningsvis täcka kostnaderna för nya gator och torg. Så länge bådas siffror lyser rött byggs inga nya bostäder.

När bostadsförsörjningen står på spel måste staten som har starka finanser ta sitt ansvar.

Om priset på byggklar mark däremot anpassas till dagens marknadsläge skulle nya byggnationer kunna inledas. När bostadsförsörjningen står på spel måste staten som har starka finanser ta sitt ansvar. Regeringen och Andreas Carlson kan vidta följande åtgärder för att få i gång bostadsproduktionen omgående.

Blocköverskridande bostadspolitik

  • Det är möjligt för staten att rikta ett finansieringsstöd till landets kommuner. Det skulle möjliggöra för kommuner att anpassa markpriset till dagens marknadsmässiga nivå, och samtidigt finansiera exploateringskostnader för gator och torg. Det skulle förbättra kalkylerna och få i gång bostadsbyggandet.
  • Utöver Boverkets uppdrag att se över regelverket för detaljplaneändringar bör staten ge länsstyrelser och kommuner i uppdrag att skyndsamt fastställa vilka ändringar som kan göras i befintliga detaljplaner, utan att plan- och bygglovsprocesserna blir rättsosäkra. Det skulle leda till att fler bostadsprojekt kan startas.
  • Regeringen kan omedelbart och utan kostnad införa amorteringsfrihet i nyproduktion, justering av amorteringskravet samt startlån. Det senare skulle hjälpa omkring 400 000 förstagångsköpare och unga in på bostadsmarknaden.
  • Den viktigaste åtgärden av alla är en blocköverskridande bostadsöverenskommelse, med kraftfull reformpolitik som garanterar nya bostäder över lång tid framöver. För att nå dit behöver staten ta en del av den ekonomiska risken, och inte överlåta den till bostadsbyggarna och individen.

Annars kommer vi aldrig till rätta med det grundläggande problemet, Andreas Carlson: att Sverige behöver fler bostäder.

Nämnda personer

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister (KD), ledamot i partistyrelsen
Fristående kurser i kommunikation, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, fristående kurs i juridik, Lunds universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00