Debatt

Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling

Den svenska modellen för utvärdering och införande av nya läkemedel är för komplex och långsam. Svenska patienter med blodcancer drabbas hårt av detta. Det skriver Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet.

Blodcancerpatienter får vänta för länge på vård.
Blodcancerpatienter får vänta för länge på vård.Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Blodcancer. En skrämmande diagnos. Varje år insjuknar 4 000 till 5 000 människor i Sverige i blodcancer. Men tack vare enorma framsteg inom läkemedelsområdet finns det allt större möjligheter att leva ett längre och bättre liv, trots blodcancer.

Ojämlik vård

Samtidigt finns det stora brister i svensk cancervård. Införandeprocessen av nya läkemedel är långsam, vården är ojämlik och klinisk forskning prioriteras inte i tillräcklig utsträckning. Det resulterar ofta i onödigt lidande och alltför tidig död. Detta, anser vi, är ohållbart och måste ändras så att dagens forskning blir morgondagens behandling. Vi har därför samlat våra slutsatser i en kunskapsrapport om blodcancer som presenteras i dag. 

Till skillnad mot många andra cancerformer behandlas blodcancer huvudsakligen med enbart läkemedel och inte med strålning eller operation. Det är därför livsviktigt att nya och effektiva läkemedel snabbt når personer med blodcancer. 

Den svenska modellen för utvärdering och införande av nya läkemedel är för komplex och långsam. Svenska patienter med blodcancer drabbas hårt av detta. Det finns ett antal exempel där införandeprocessen för nya läkemedel tagit flera år. Samtidigt använder andra länder modeller där patienter får tillgång till läkemedlet snarast efter att det europeiska läkemedelsverket, EMA, har gett sitt godkännande, och under tiden det sker en utvärdering av läkemedlets kostnadseffektivitet.

”Ett lotteri”

Nya och innovativa behandlingar kan ge bättre behandlingsresultat, lindrigare biverkningar och ökad livskvalitet. Vi föreslår därför att Sverige utvärderar möjliga interimslösningar så att även svenska patienter får tillgång till nya läkemedel under den tid dess kostnadseffektivitet utvärderas.  

Patienterna i en av regionerna hade större chans att överleva sin sjukdom än i övriga delar av landet.

Den svenska sjukvårdsmodellen med självstyrande regioner, bidrar också till en ojämlik cancervård. När ett läkemedel genomgått den nationella godkännandeprocessen är det ändå regionerna som tar det slutgiltiga beslutet om användning. På så vis blir vissa delar av cancervården som ett lotteri, där bostadsort avgör om en innovativ behandling påbörjas eller inte. I en analys som publicerades i mars i år framkom att tidig implementering av nya läkemedel var en bidragande orsak till bättre överlevnadsresultat vid behandling av multipelt myelom. Patienterna i en av regionerna hade större chans att överleva sin sjukdom än i övriga delar av landet.  

Som ett viktigt steg i processen för en jämlik vård önskar vi en strukturerad uppföljning av införandet av nya läkemedel i regionerna. Denna uppföljning bör vara transparent och kopplas till respektive regions behandlingsutfall.

Prioritera patientnära forskning

Medicinsk forskning och kliniska studier är avgörande för att nya behandlingar ska komma fram. För den enskilde patienten kan utvecklingen av nya läkemedel vara skillnad mellan liv och död. Det är därför mycket viktigt att det skapas optimala förutsättningar för kliniska studier i Sverige. Patientnära forskning ska prioriteras och svårt sjuka patienter i alla regioner ska ha samma förutsättningar att ingå i kliniska studier och behandlas med effektiva läkemedel.

Sammanfattningsvis anser vi att politiken måste verka för att:   

  • Införandeprocessen av nya läkemedel i Sverige måste bli effektivare. Tid till effektiv behandling är ofta skillnad mellan liv och död. 
  • Vården måste bli jämlik över hela landet. Bättre uppföljning och transparens kring införandet av nya behandlingar är ett viktigt steg.
  • Patientnära forskning måste premieras och prioriteras. Patienter i alla regioner ska erbjudas samma förutsättningar att ingå i kliniska studier.

Nu vill vi bjuda in fler att delta i dialogen och utvecklingen av svensk cancervård. Tillsammans kan vi förbättra och förlänga livet för svårt sjuka patienter.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00