PKU-registret kan öppnas för brottsutredningar

INTEGRITET. Regeringen överväger att blodprover ur PKU-biobanken ska få användas i brottsutredningar och frågan ska nu utredas. Förra regeringen valde att stoppa just en sådan utredning i sista stund.

Förra regeringen löpte aldrig linan ut vad gällde att utreda polisens behov av att få tillgång till PKU-biobanken vid utredningar av allvarligare brott. Nu vill den nuvarande regeringen att frågan ska utredas som en del i den nyligen tillsatta biobanksutredaren Johanna Adamis uppdrag.

Utredaren ska också överväga om PKU-biobanken har en sådan särställning att den inte ska vara möjlig att använda vid brottsutredningar, men väl prover från andra biobanker.

Förra regeringen stoppade utredning

Förra regeringen lät göra en utredning om en ny biobankslag. Utredaren lämnade sina förslag så sent som år 2010, men frågan om blodprover ur PKU-biobanken skulle kunna användas vid brottsutredningar fick utredaren Margit Kärrström aldrig analysera klart. Halvvägs genom utredningen valde dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD) att lämna ett tilläggsdirektiv till utredaren som innebar att den frågan inte skulle utredas, tvärtom skulle utredaren lämna ett förslag som innebar ett uttryckligt förbud mot att använda PKU-biobanken vid brottsutredningar.

Farhågan från alliansregeringen och Göran Hägglund var att färre skulle vilja ha sitt blod lagrat i biobanken, vilket skulle ge negativa konsekvenser för forskningen.

Alliansutredningen brister

Det är inte bara frågan om tillgången till biobanker vid brottsutredningar som gör att regeringen tillsätter en egen biobanksutredning.

"Vid en närmare analys har de brister som finns i nu gällande biobankslag inte fått några tillfredsställande helhetslösningar.", skriver regeringen i sina direktiv till den nya utredningen.

Flera aktörer har uppvaktat regeringen angående att den tidigare utredningen brister på olika sätt. Bland annat anses konsekvensanalysen inte vara tillräcklig, integritetsaspekterna inte ha beaktats samt att förslagen var för komplexa.

Kan öppnas för försäkringsbolagen

Utredaren Johanna Adami ska ta ställning till flera andra frågor som gäller tillgången till prover i biobanker. Det gäller om försäkringsbolagen ska kunna få tillgång till dem, vilket inte är möjligt i dag.

Andra fall som ska utredas är om vävnadsprover från avlidna ska kunna användas vid utredning av föräldraskap samt vid större katastrofer, men även vid enstaka dödsfall.

Beslutskedja: En ändamålsenlig reglering för biobanker

26/5
2016
31/5
2016
7/6
2016
7/6
2016
1/9
2016
16/5
2017
1/6
2017
29/1
2018
1/2
2018
30/6
2018
22/2
2019
2/4
2019
9/5
2019
28/5
2019
5/6
2019

Forrige artikel Friskolekvot kan vara diskriminering Friskolekvot kan vara diskriminering Næste artikel Moderaterna lockar tillbaka SD-väljare Moderaterna lockar tillbaka SD-väljare

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.