Debatt

Bildning och kultur är siamesiska tvillingar

I Sverige är det Sverigedemokraterna som går i spetsen. Under parollen ”stoppa fusket” har man lyckats få den moderatledda regeringen att drastiskt sänka statens stöd till folkbildning och bildning. Det skriver Raymond Svensson, generalsekreterare för Förbundet Nordisk Vuxenupplysning.

Nu ser vi hur motkrafter till människors självorganisering, till exempel med stöd av folkbildningen organiserar sig, för att skära ned statens stöd i exempelvis Finland och Sverige. Det skriver Raymond Svensson. 
Nu ser vi hur motkrafter till människors självorganisering, till exempel med stöd av folkbildningen organiserar sig, för att skära ned statens stöd i exempelvis Finland och Sverige. Det skriver Raymond Svensson. Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När andra krafter tar position i politiken och då blir bildning och folkbildning än viktigare. Den fria bildningen, folkbildningen har genom decennier värnat det fria och bildande samtalet, och då har folkbildningen blivit en motståndsrörelse mot dessa krafter. Bildning och folkbildning är en grundbult för det demokratiska samtalet.

Vi värnar att skattebetalarnas medel används på rätt sätt.

Och folkbildningen utgör också i Norden en infrastruktur för kulturlivet. Bildning och kultur är siamesiska tvillingar. Kultur och folkbildning bidrar till utveckling av människors livschanser, ett större engagemang i förenings- och kulturliv, samt aktiva medborgare. Och i ett nordiskt sammanhang brukar civilsamhället och den fria bildningen, folkbildningen, ofta beskrivas som det nordiska guldet.

Motkrafter till människors självorganisering

Nu ser vi hur motkrafter till människors självorganisering, till exempel med stöd av folkbildningen organiserar sig, för att skära ned statens stöd i exempelvis Finland och Sverige. I Sverige är det Sverigedemokraterna som går i spetsen. Under parollen ”stoppa fusket” har man lyckats få den moderatledda regeringen att drastiskt sänka statens stöd till folkbildning och bildning. Risken är stor att det kommer att få negativa följder också genom exempelvis minskade kommunala och regionala bidrag.

Att följa regelverket och därmed minska risken för fusket är en prioriterad aktivitet i bildningsorganisationerna. Vi värnar att skattebetalarnas medel används på rätt sätt. Så har vi gjort i över 100 år till gagn för medborgarna och välfärdssamhällena i Norden.

Att drastiskt sänka anslagen till den fria bildningen, folkbildningen – vilket nu föreslås i Finland och Sverige – försämrar livschanserna för hundratusentals människor. I Norge och Danmark är trenden en annan, där höjningar av anslagen föreslås. Svenska och finska regeringarna borde ta lärdom av sina nordiska kamrater.

Civilsamhället kommer också att drabbas

Neddragningarna av stödet kommer att drabba många människors möjligheter att fritt och frivilligt delta i ett organiserat livslångt lärande. Effekterna blir också att människors möjligheter att uppleva kultur, ta del av kulturarvet och utöva kultur allvarligt försämras. Den fria bildningen, folkbildningen, och civilsamhället är ju de som bidrar till förutsättningarna för kultur, aktiva medborgare och utveckling i samhället, inte minst i småorter och på landsbygden. Civilsamhället kommer också att drabbas eftersom möjligheter för medlemmar och aktiva får kraftigt försämrade möjligheter till utveckling. 

De nordiska välfärdssamhällena har byggts upp mycket tack vare medborgarnas självorganisering, medlemsstyrda och lyhörda politiska partier. Därför är det också  mycket beklagligt att budgeten för det nordiska samarbetet inom kultur och utbildning tillåts att minska. Budgeten måste istället ökas för att utveckla det kulturella och medborgerliga nordiska utbytet.

Nedskärningarna av det nordiska stödet till kultur och bildning samt minskade statsbidrag kommer att bidra till försvaga tilltron till våra nordiska demokratier.  Nu är det upp till de partier som värnar demokratiska samtalet att våga stå upp mot de krafter som vill försvåra för folkbildningen att erbjuda kunskap, bildning och samtal som sätt att hantera viktiga samhällsfrågor.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00