Betänkande: Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag om att de uppgifter som finansiella företag enligt gällande lag är skyldiga att lämna till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Förslaget innebär ändringar i ett antal rörelselagar på finansmarknadsområdet.

Läs mer

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00