Beslut om rovdjursjakt ska prövas i domstol

ROVDJUR. Beslut om skyddsjakt eller licensjakt på rovdjur ska prövas i domstol, enligt en utredning som har  sett över nuvarande systemet där Naturvårdsverket har sista ordet.

Johanna Alskog

Besluten om licensjakt och skyddsjakt på rovdjur ska kunna överklagas till en förvaltningsdomstol. Det anser hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl som på regeringens uppdrag har utrett det nuvarande ifrågasatta systemet, där länsstyrelsernas beslut överklagas till Naturvårdsverket som är sista instans.

För att förbättra processen skulle en åtgärd vara att öka domstolarnas specialisering genom att en utpekad förvaltningsrätt får ansvar för jaktärenden.

Utredaren har även sett över förslaget om att inrätta en partssammansatt nämnd som skulle pröva jaktbesluten. Men det förslaget har flera tveksamheter, enligt utredaren som avfärdar idén.

Dokumentation

Vad händer nu?

Näringsdepartementet har bjudit in ett trettiotal myndigheter och organisationer till ett remissmöte den 3 november där instanserna får ge sina synpunkter på slutsatserna.

 

Promemoria Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjurE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00