Debatt

Per Åsling (C): "Beskatta inte solel"

DEBATT. Regeringens ambitioner om att på sikt verka för att ta bort skatten på egenproducerad el för alla producenter är positiv. Frågan är dock varför detta inte redan har skett och varför regeringen först väljer att sänka skatten, i stället för att avskaffa den helt, skriver Centerns skattepolitiska talesperson Per Åsling.

Per Åsling, Centerpartiets skattepolitiska talesperson.
Per Åsling, Centerpartiets skattepolitiska talesperson.Foto: Anna Simonsson, Denny Lorentzen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Per Åsling (C)
ordförande i skatteutskottet samt skattepolitisk talesperson

Det finns ett stort intresse för solkraft i dag och Sverige har de senaste åren haft en närmast otrolig utveckling när det handlar om förnybar energi. Att trygga sin egen elförsörjning via till exempel installation av solceller är lika intressant och relevant för mindre företag, kommuner och landsting som för enskilda privatpersoner.

Det är en utveckling som måste fortsätta om vi ska nå klimatmålen. Men regeringens skatt på solel motverkar detta och bör därför avskaffas redan nu. Solskatten beräknas i dag per företag, inte per anläggning. Om alla solcellsanläggningar i ett företag totalt har en kapacitet större än 255 kilowatt tvingas företaget att betala skatt på den solkraft som de själva använder.

För att få fler att installera solcellsanläggningar och bli självförsörjande i större utsträckning måste det finnas incitament för att göra detta. Skatter är ett effektivt styrmedel för att driva på den gröna omställning som krävs för att skapa ett fossiloberoende samhälle. Centerpartiet föreslog i vår senaste budget en grön skatteväxling på 33 miljarder kronor över de kommande fyra åren. Där höjer vi skatten på miljöförstörande aktiviteter, pengar vi använder för att sänka skatten på jobb och företagande.

Konstig syn på skatter hos MP och S

Men Miljöpartiet och Socialdemokraterna har en konstig syn på skatter. De ser inte skatter som styrmedel för att skapa en bättre miljö, utan enbart som verktyg för att dra in pengar till statskassan. Det är olyckligt.


Men Miljöpartiet och Socialdemokraterna har en konstig syn på skatter. De ser inte skatter som styrmedel för att skapa en bättre miljö, utan enbart som verktyg för att dra in pengar till statskassan. Det är olyckligt.

Ett borttagande av skatten på egenproducerad el skulle möjliggöra att även större företag, i större omfattning, kan ställa om till egenproducerad el. Det är för de större producenterna som omställningen har den stora effekten och det är här som ett borttagande av skatten kan göra störst skillnad. Många företag och privatpersoner är beredda att investera i solceller men det behövs långsiktiga, stabila regler och skatter som gynnar omställning till förnybar elproduktion.

Administrativ börda

Det är visserligen positivt att regeringen nu sänker skatten för aktörer som äger flera mindre solcellsanläggningar med en total installerad kapacitet som överstiger 255 kilowatt. Den ekonomiska bördan minskar men kvar finns ändå den administrativa bördan som infaller vid skattskyldighet. Att en organisation blir skattepliktig för egenproducerad el innebär också att den blir skyldig att skattedeklarera all el som förbrukas, per anläggning. Därför missgynnas fortsatt exempelvis företag, landsting och kommuner som vill installera solceller på flera anläggningar.

Varför börja med en sänkning?

Skattebefrielsen för solenergi som produceras för eget bruk bör gälla alla, oavsett anläggningens effekt. Mot bakgrund av detta ser vi positivt på regeringens ambitioner om att på sikt verka för att ta bort skatten på egenproducerad el för alla producenter. Vi frågar oss dock varför detta inte redan har skett och varför regeringen först väljer att sänka skatten, i stället för att avskaffa den helt.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Läs följdmotionen från Per Åsling (C) och Mathias Sundin (L):

Motion till riksdagen 2016/17:3683 av Per Åsling och Mathias Sundin (C, L) med anledning av prop. 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på [email protected]


Nämnda personer

Per Åsling

Rådgivare The Labyrinth, styrelseordförande Trångsviksbolaget AB och Ekonord Invest
Gymnasieutbildning, Lantbrukare

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00