Debatt

Beckman: ”Hål i huvudet” att försvaret inte kan öva på grund av miljöbalken

Handläggningstiderna för miljötillstånd är långa och processen oförutsägbar. Ett exempel är de långsamma beslutsprocesserna för skjutfält som riskerar att bromsa förstärkningen av Försvarsmakten. Det skriver riksdagsledamoten Lars Beckman (M).

”Många skulle nog kalla det hål i huvudet helt enkelt att inte en statlig kärnverksamhet som försvaret kan öva på grund av den svenska miljölagstiftningen”.
”Många skulle nog kalla det hål i huvudet helt enkelt att inte en statlig kärnverksamhet som försvaret kan öva på grund av den svenska miljölagstiftningen”.Foto: Mikael Fritzon/TT
Lars Beckman
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag upplever många att det största hindret för en hållbar omställning av sina verksamheter är miljötillståndsprövningen. Det kan aldrig ha varit syftet med lagstiftningen.

Lång och krånglig process

Handläggningstiderna för miljötillstånd är ofta långa och processerna oförutsägbara. Ett exempel är de långsamma beslutsprocesserna för miljötillstånd för skjutfält som riskerar att bromsa förstärkningen av Försvarsmakten. Detta enligt chefen för skjutfältet i Marma. Han menar att miljötillstånden i dag också detaljstyr den militära verksamhet som får bedrivas på skjutfälten. Han menar vidare att det är en väldigt lång och krånglig process.

Så kan det inte fortsätta.

Dagens miljöbalk skapades 1998 och stora förändringar har sedan dess skett genom utveckling och innovation i samhället och näringslivet. Vi ser ett behov av en översyn av miljöbalken och dess praktiska effekter, vilket kan innebära att vissa områden behöver stärkas likväl som andra behöver förenklas. Dagens miljöbalk skapar ibland hinder för de som vill ställa om till en mer klimatsmart produktion.

Se över miljöbalken

Bland annat måste ändringstillstånd vara huvudregeln i processer som rör miljöprövning av utbyggnationer. Antalet verksamheter som kräver individuell prövning måste minska. Likaså måste kraven för bästa möjliga teknik ses över i miljöbalken och sammanflätas med EU-kraven på området.

I en tid av ökad osäkerhet i vår omvärld måste självklart försvaret kunna öva skjutning och det är inte tillfredställande att miljöbalken ställer till det även för försvaret. 

Generellt bör även omfattningen av tillståndsvillkor ses över. Genom att genomföra dessa förändringar skapas en mer modern miljötillståndsprövning. Moderaternas samlade politik för miljötillståndsprövningar finns i propositionen Reformer för jobb och tillväxt i hela Sverige.

I en tid av ökad osäkerhet i vår omvärld måste självklart försvaret kunna öva skjutning och det är inte tillfredställande att miljöbalken ställer till det även för försvaret. Många skulle nog kalla det hål i huvudet helt enkelt att inte en statlig kärnverksamhet som försvaret kan öva på grund av den svenska miljölagstiftningen.

Lagstiftningen fungerar inte

Moderaterna anser att miljötillståndsprövningen bör förkortas och förenklas så att nödvändiga investeringar för klimatomställningen kommer på plats. En översyn av miljöbalken så att den harmoniserar med dagens utmaningar och möjligheter, är nödvändig. Sveriges lagstiftning ska vara möjliggörande – inte begränsande. Att försvaret inte kan öva i Marma och på andra platser synliggör en lagstiftning som inte fungerar – men minst lika illa är det för näringslivet som inte kan göra investeringar i Sverige på grund av samma lagstiftning.

Regeringen har fått signaler i många år att lagstiftningen inte fungerar men man har suttit på händerna. En ny moderatledd regering kommer att förändra lagstiftningen till det bättre även på det här området.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00