Bättre EU-samarbete ska öka antalet utvisningar

EU trappar nu upp arbetet med att utvisa fler migranter. Frågan är i fokus när unionens inrikesministrar träffas i Stockholm på torsdag och inför mötet har EU-kommissionen föreslagit en strategi för hur återvändandet av migranter utan skyddsskäl ska effektiviseras. ”Det är ett sätt att skydda asylsystemet,” säger ansvarig EU-kommissionär Ylva Johansson.

EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson presenterade på tisdagen en ny EU-strategi för effektivare återvändande av migranter.  
EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson presenterade på tisdagen en ny EU-strategi för effektivare återvändande av migranter.   Foto: EU-kommissionen
Charlotta Asplund Catot

BRYSSEL. Samtidigt som Sverige under sitt EU-ordförandeskap ska lägga i den högre växeln för att komma framåt i förhandlingarna om en EU-gemensam migrationspolitik pågår ett arbete med att dra åt skruvarna i de instrument som redan finns på plats.

En av de brister som man från EU:s sida vill komma tillrätta med är det glapp mellan de hundratusentals migranter som befinner sig i unionen trots att de inte anses behöva skydd och de som faktiskt återvänder till sina hemländer. På tisdagen föreslog EU-kommissionen en strategi för effektivare återvändande av migranter.

– De som inte har rätt att stanna i EU måste skickas tillbaka till sitt ursprungsland. Det är ett sätt att skydda asylsystemet. De som är i behov av internationellt skydd ska vara välkomna och få skydd, sade EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson när hon presenterade förslaget.

Varje år tas det cirka 300 000 beslut om återvändande i medlemsländerna – men endast cirka 70 000 av de berörda migranterna skickas tillbaka, enligt EU-kommissionen.

– Det är det som nu måste öka och det är det som den här strategin handlar om, sade Ylva Johansson.

Bland annat handlar det om bättre riktade insatser och att snabba på processerna. Men också att öka samarbetet mellan medlemsländerna.

I en rapport från 2021 konstaterade Europeiska revisionsrätten att ett av skälen till att så få irreguljära migranter återvänder är svårigheter att samarbeta med migranters ursprungsländer – och att det här delvis beror på brist på koordinering inom EU.

– Vi måste jobba mer tillsammans som ett lag. Jobba mer med tredje länder så att de går med på att ta tillbaka sina medborgare. Det är viktigt att göra det här tillsammans, sade Ylva Johansson på tisdagen.

Förslaget på en ny strategi kommer inför att EU:s inrikesministrar på torsdag träffas i Stockholm för ett rådsmöte där just återvändande är en av de frågor som ska diskuteras. Fokus i diskussionen kommer vara på hur EU kan sätta större press på ursprungsländer att bli bättre på att ha tillbaka sina medborgare – en prioriterad fråga under det svenska EU-ordförandeskapet.