Debatt

Barnrättsorganisationer: Sverige behöver en barnminister

Barns rättigheter tas inte i beaktning i tillräckligt stor utsträckning när politiska beslut fattas eller i utredningar och lagförslag. Samtidigt är barnkonventionen svensk lag och det kräver att rättigheter tillgodoses i praktiken. Det skriver företrädare för Bris, Rädda Barnen och UNICEF Sverige.

Den nya regeringen borde ha en barnminister, skriver debattörerna.
Den nya regeringen borde ha en barnminister, skriver debattörerna.Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Magnus Jägerskog
Helena Thybell
Pernilla Baralt
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nu är valresultatet klart och regeringsförhandlingarna har inletts. Bris, Rädda Barnen och UNICEF Sverige har under årets valrörelse oroats över utvecklingen i det politiska samtalet, där barns rättigheter många gånger förbisetts. Nu vill vi se en tydlig förändring i såväl retorik som i de politiska förslag som läggs.

Prioritera barnrättsarbetet

För att säkerställa att barnets rättigheter stärks och att den politik som först sätter barnets bästa först, menar vi att det behövs en barnminister med utpekat ansvar att driva frågorna och som ger ytterligare politisk prioritet till Sveriges fortsatta barnrättsarbete.

Barn är den enda medborgargrupp som saknar rösträtt och inte själva kan påverka vilka som kommer till makten eller den politik som formar deras vardag. Vi undertecknande organisationer ser ofta hur barnets rättigheter inte i tillräcklig utsträckning tas i beaktning när politiska beslut fattas, i utredningar och lagförslag. Samtidigt är barnkonventionen svensk lag och det kräver att rättigheter tillgodoses i praktiken.

Klyftorna ökar

Men långt ifrån alla barn har det stöd, skydd och den vård de behöver och har rätt till. Allt för många barn faller mellan stolar och en del gör det redan tidigt i livet. De ekonomiska och sociala klyftorna mellan barn i Sverige ökar, och i dag finns stora skillnader i barns tillgång till utbildning, god hälsa och välbefinnande.

Barn är den enda medborgargrupp som saknar rösträtt och inte själva kan påverka vilka som kommer till makten eller den politik som formar deras vardag.

När en regering nu tillsätts behöver barns rättigheter bli en politiskt prioriterad fråga för att säkerställa goda uppväxtvillkor för varje barn i Sverige. Att utse en barnminister skulle tydligt visa den ambitionen, men det finns ytterligare skäl till att Sverige behöver en barnminister.

 • Tydligt ansvar och mandat
  Barnperspektivet måste genomsyra alla politiska processer och beslut. Men om det inte finns någon med det uttalade ansvaret att företräda just barn och deras rättigheter är risken stor att allas ansvar för barns rättigheter blir ingens ansvar. En barnminister som av statsministern fått tydligt ansvar och mandat i frågorna har möjlighet att driva på, men även att utkrävas på svar om barnets rättigheter åsidosätts i de politiska processerna.
 • Ett sätt att säkerställa att barnets rättigheter genomsyrar alla politikområden
  Barnets rättigheter finns i alla politikområden. Exempelvis inom bostadspolitiken, kulturpolitiken, migrationspolitiken och inte minst i finanspolitiken. En barnminister med uppdraget att säkerställa att barnrättsperspektivet finns med i beslut som fattas på samtliga departement och inte enbart hos vissa såsom utbildnings- eller socialdepartementet.
  Barnrättsperspektivet bör synliggöras i samtliga departements arbete och i de budgetar som läggs fram. Med en barnminister på plats kan hen bidra till att öka samverkan mellan departementen och öka synligheten för barns rättigheter i de politiska processerna.
 • Viktig signal till Sveriges barn
  Utnämningen av en barnminister skulle skicka en viktig signal om att två miljoner barn har rätt till någon som värnar just deras intressen. Det skulle skicka en viktig signal om att regeringen är redo att involvera och investera i barn. Politikens signal om hur viktiga barnets rättigheter är, kan bidra till att barnkonventionen, denna mandatperiod, får det genomslag den behöver.

Från ord till handling

Vi hoppas nu att den nya regeringen visar sina ambitioner för barnets rättigheter i Sverige och utnämner en barnminister. En barnminister med ett uttalat uppdrag att arbeta för att göra barnets rättigheter till verklighet för varje barn. Handling väger tyngre än ord.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00