Bara en skola har ansökt om tidiga betyg

FÖRSÖKSVERKSAMHET. Med endast två veckor kvar att söka till försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra är det hittills bara en enda skola som ansökt. 

Den som är intresserad av försöksverksamheten kan söka hos Skolverket. Söktrycket har inte varit anmärkningsvärt – hittills har endast en skola sökt. Det är upp till 100 skolor som kan få möjligheten att betygsätta elever från årskurs fyra. 

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att påbörja en försöksverksamhet där elever betygsätts från årskurs fyra. Lagändringen som trädde i kraft 1 april 2017 innebar att upp till 100 skolor skulle få möjligheten att delta vid visat intresse från skolan och i samråd med föräldrar.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) uttalade sig positivt i Lärarnas tidning samband med förslaget:

– Det här är en seger för lärare, elever och forskningen. Vi ska inte ändra betygssystem fram och tillbaka genom snabba voteringar i riksdagen, utan utifrån forskning och försök i verkligheten.

Fredrikshovs slotts skola sticker ut

Processen har nu kommit till det skedet där intresserade huvudmän fram till 31 maj kan ansöka för sitt deltagande hos Skolverket.

– Hittills är det en ansökan som kommit in från en fristående skola, Fredrikshovs slotts skola på Östermalm, säger Elina Ekberg, undervisningsråd på Skolverket, till Altinget.

Skolan som ligger på Östermalm i Stockholm har ambitionen att vara en spjutspetsskola. Skolan presenterar sig så här på sin webbplats: "Tack vare våra avgångselevers toppresultat, har Fredrikshovs slotts skola placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige i skolverkets statistisk under ett flertal år."

Lärarnas Riksförbund har framfört ett remissvar till Skolverket rörande försöksverksamheten. De vill se ett förtydligande i ansökan där huvudmannen får redogöra för antal behöriga lärare i de skolenheter som ansökan berör. Lärarnas Riksförbund menar att det är väsentligt för kvaliteten på försöksverksamheten med tanke på det efterarbete med utvärderingar som väntas. Vidare önskas även ett förtydligande om vilka ansökan innefattar, om det är samtliga klasser och elever i den ansökan som gjorts. 

– Ansökan är ordnad efter förordningen. Vi har inte möjlighet att formulera om den, säger Ekberg.

Försöksperioden kommer gälla fram till juni 2021, därefter kommer erfarenheter diskuteras och resultatet redovisas för riksdagen.

Forrige artikel Bucht går emot Skogs skogsbesked Bucht går emot Skogs skogsbesked Næste artikel Ytterligare en s-topp får chefsjobb på myndighet Ytterligare en s-topp får chefsjobb på myndighet