Debatt

Avskaffa internmomsen för ideella organisationer

Staten har varit tydlig med att begränsa skattskyldigheten för ideella organisationer. Trots detta går betydande summor, som annars skulle gå till vår allmännyttiga verksamhet, till statskassan som skatt. Det skriver företrädare för Riksidrottsförbundet, Svenska röda korset, Fryshuset och Studieförbunden i samverkan.

”Våra organisationer är idéburna, ideella, saknar vinstintresse och drivs av ett allmännyttigt ändamål.”
”Våra organisationer är idéburna, ideella, saknar vinstintresse och drivs av ett allmännyttigt ändamål.”Foto: Henrik Montgomery/TT
Björn Eriksson
David Samuelsson
Johan Oljeqvist
Martin Ärnlöv
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det ideella föreningslivet finns överallt där det bor människor i vårt land. Idrott, studieförbund och hjälporganisationer har miljoner deltagare i alla åldrar och alla samhällsgrupper. Idrott, folkbildning och ideellt arbete stärker folkhälsa, trygghet och tillit.

”Staten straffar oss”

Välvilja räcker inte långt när staten straffar oss ekonomiskt genom att antingen dra in mångmiljonbelopp i moms från våra föreningar eller låter ideella resurser användas till administration i stället för att möta människor. Om vi vill att våra organisationer ska kunna fortsätta att utvecklas måste staten ta bort internmomsen för civilsamhället. Vi begär därför att staten avskaffar momsen på interna transaktioner inom ideella föreningar, trossamfund och stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet. 

Våra organisationer finns överallt och bygger på lokala demokratiska strukturer. Därför är vi formellt sett uppdelade i myriader av ideella föreningar även om vi är delar av en enda organisation.

Där ute är hundratusentals frivilliga ledare som på sin fritid driver studiecirklar, ordnar insamlingar eller tränar knattelaget. De är en enorm resurs, som bär det goda samhället där tilliten växer. Vi har alla gått på möten där ordföranden blickar ut och frågar efter frivilliga som vill engagera sig och ta ett uppdrag. Många sänker blicken i det läget. I några fall tar du eller jag på oss uppgiften. Eller så skänker vi en tacksamhetens tanke till dem som tar av sin fritid för det gemensamma bästa. Annars blir det ju ingen fotbollsträning.

Flytta bort byråkratin

Om vi sköter olika slags administration och support gemensamt kan de frivilliga krafterna fokusera på verksamheten. Vi vill flytta så mycket som möjligt av administration och byråkrati bort från dem.

När administration och stödfunktioner ska drivas gemensamt kostar det förstås pengar. Det krävs anställda, lokaler och utrustning. I vår verklighet innebär det att en del av den stora organisationen för över pengar till en annan del av samma organisation för att sköta uppgifter för hela organisationen. Klokt och praktiskt med verksamhetens bästa för ögonen. 

När staten tillämpar gällande lagar kvittar det att tjänster för administration och stöd som vi löser gemensamt är helt skräddarsydda efter våra interna behov och inte finns att köpa på marknaden.

Men när det gäller moms behandlas detta av staten som om en organisation köper en tjänst av en leverantör på marknaden, eftersom våra stora organisationer formellt sett består av ett knippe egna juridiska personer.

Oacceptabla konsekvenser

När staten tillämpar gällande lagar kvittar det att tjänster för administration och stöd som vi löser gemensamt är helt skräddarsydda efter våra interna behov och inte finns att köpa på marknaden. Det kvittar också att vi inte säljer några tjänster till några externa kunder. Plötsligt har vår interna arbetsfördelning inom en organisationsfamilj av staten förvandlats till kommersiella transaktioner mellan leverantörer som ska följa spelreglerna på marknaden.

Det är helt orimligt och får helt oacceptabla konsekvenser.

Ideella föreningar ska inte beskattas för den allmännyttiga verksamheten. Staten har varit tydlig med att begränsa skattskyldigheten för organisationer som de vi företräder. Regeringen har slagit fast att det behövs en ”civilsamhällespolitik som prioriterar det civila samhällets långsiktighet och oberoende”. Trots detta går betydande summor, som annars skulle gå till vår allmännyttiga verksamhet, till statskassan som skatt. Dessutom läggs massor av ideell tid på administration, som skulle göra mer nytta i soppköket eller i idrottshallen.

Avskaffa momsen

Våra organisationer är idéburna, ideella, saknar vinstintresse och drivs av ett allmännyttigt ändamål. Vi möter stora behov hos människor i vårt land. Vi lever, finns och verkar i samtliga Sveriges kommuner. Det tänker vi fortsätta med. Men då får staten sluta sätta krokben för oss.

Vi begär därför att staten avskaffar momsen på interna transaktioner inom ideella föreningar, trossamfund och stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024