Debatt

Astma- och allergiförbundet: Krisen inom allergivården är katastrofal

DEBATT. Astma och Allergiförbundet skriver att allergiker drabbas på grund av att allergimottagningar läggs ner och att det finns en rejäl brist på allergologer. Förbundet vill se krafttag från Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) i Stockholm för att bryta den pågående utvecklingen.

Elisabet Olsson och Maritha Sedvallson
Elisabet Olsson och Maritha Sedvallson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Elisabet Olsson,
OrdförandeAstma- och Allergiregion Stockholm Gotland
 
Maritha Sedvallson
Förbundsordförande, Astma och Allergiförbundet 
 
 

Krisen inom allergivården är alarmerande. Det har gått så långt att vi inom patientföreningen ser det som katastrof – något måste göras och det omgående. 

Astma- och Allergiregion Stockholm Gotland är mycket oroade för utvecklingen av astma- och allergivården i regionen. Våra allergiska medlemmar får inte den hjälp de behöver och vi har förstått att om det nuvarande förslaget för revidering av vårdvalet allergologi blir verklighet, så kommer ytterligare en allergimottagning att stänga, förutom Cityakutens mottagning som stänger i mars.

Personer får inte den hjälp de behöver 

Detta kan innebära att personer med allvarlig allergi inte får den hjälp de behöver. Den som har svår pollenallergi lever ofta under längre perioder med influensaliknande symtom, får luftvägsbesvär och astma samt en stark känsla av trötthet. Att gå till jobbet blir en omöjlighet när de receptfria läkemedel som finns inte hjälper.

Det finns hjälp att få, immunterapi eller så kallad allergivaccination, men behandlingen kräver tillgång till en specialist, en allergolog.

Tillräcklig kunskap finns inte i primärvården 

I Stockholms län har 700 000 innevånare allergi och 200 000 personer astma. Redan idag är det sex månaders väntetid till St. Görans astma- och allergimottagning. Våra medlemmar är mycket oroliga för hur framtiden kommer att se ut, och vad konsekvenserna blir av ännu en nerlagd mottagning.

Allergi mot nötter är ett annat exempel. Idag finns nya möjligheter att skilja svåra allergiska reaktioner - ibland livshotande - mot nötter och jordnötter från lindrigare reaktioner. Den kunskapen finns inte inom primärvården, återigen krävs en specialist för att den som är allergisk ska veta vad som gäller. Undvika allt med nötter eller inte? En väsentlig skillnad i livskvalitet för den enskilde.

Allergologerna har själva under många år påpekat till landstinget om faran att inte utbildning sker i den takt som ökat vårdbehov kräver, samt att ersätta pensionsavgångar. Vi har inga synpunkter på vårdvalet som sådant, som patientorganisation ser vi problemet helt och hållet ur patienternas perspektiv.

Långa väntetider 

I Stockholms län har 700 000 innevånare allergi och 200 000 personer astma. Redan idag är det sex månaders väntetid till St. Görans astma- och allergimottagning. Våra medlemmar är mycket oroliga för hur framtiden kommer att se ut, och vad konsekvenserna blir av ännu en nerlagd mottagning.

Något måste göras för att människor med allergi i region Stockholm Gotland ska få den vård de så väl behöver. Vi vädjar till er politiker att ni hörsammar våra synpunkter från oroliga medlemmar. 

Diagnoser kan inte ställas och tidigare diagnoser kan inte följas upp på ett relevant sätt – på grund av för få allergologer. Köerna växer samtidigt som allergimottagningar läggs ner och antalet allergologer minskar.

Allergiregionen reagerar starkt och vår uppmaning till den styrande majoriteten i Region Stockholm är därför att: Läs och sätt er in i konsekvenserna av vårdvalssystemet för allergologin. Än finns det tid att göra rätt, Anna Starbrink. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00