Arla: Svenska mjölkbönder ska inte satsa på hyvelost i Dubai

REPLIK. Det är inte lätt att förstå Littorins argument om ost. Ena stunden ska det produceras småskaligt lokalt andra stunden ska det ske storsatsning i Mellanöstern, anser Heléne Gunnarson på Arla. Hon föreslår att Littorin använder sina egna, i stället för mjölkbönders, pengar i riskfyllda ostprojekt. 

Heléne Gunnarson
Mjölkbonde i Halland och styrelseledamot i Arla Foods

 

Sven-Otto Littorin har flyttat till Dubai för att jobba och saknar de svenska traditionerna. Utifrån denna analys så drar han då slutsatsen att det finns en stor marknad för hyvelost i Dubai – ett land som har helt andra mattraditioner än hyvlad gräddost. Det är inte helt lätt att följa med Sven-Otto Littorins tankebanor. Ena dagen förklarar Sven-Otto Littorin att ost måste fortsättas att produceras lokalt i liten skala i Boxholm. Andra dagen säger han att Arla gör fel som inte satsar på en stor export av gräddost till Dubai. 

Låg efterfråga på hyvelost 

Att etablera Boxholms gräddost som en ny produkt i ett land där det till och med är svårt att köpa en osthyvel är ett mycket dyrt och riskabelt projekt. Vems pengar är det Sven-Otto Littorin vill riskera? Det är inte precis så att han tänker sig investera själv i detta projekt. Han tycker att mjölkbönderna ska stå den finansiella risken att bygga upp en ny marknad och sälja Boxholms Gräddost i stor skala i Dubai.

Runt om i världen produceras mängder med ost. Så om det nu i verkliga livet fanns en stor efterfrågan på hyvelost i Dubai så tror jag att marknaden redan hade sett till att ostdiskarna i Sven-Ottos lokala mataffär var fyllda.

Stor aktör i Mellanöstern

Arla är en stor matexportör till Mellanöstern, till de så kallade MENA-länderna, och sedan 2010 har Arla mer än fördubblat sin försäljning organiskt i MENA, som är kooperativets största marknad utanför Europa. Vi har starka varumärken inom smältost under bland annat varumärket Puck® och smör under varumärket Lurpak. Kooperativet räknar med att försäljningen inom detaljhandel och Foodservice i MENA kommer att uppgå till cirka 560 miljoner euro i år. Den absolut största delen av produkterna som säljs i MENA-regionen produceras i Europa, med undantag för den lokala produktionen i Riyadh i Saudiarabien.

Satsa själv, Littorin

Dessa investeringar görs efter grundliga analyser och med stor omsorg om våra ägare, mjölkböndernas, pengar. Det är inte en underbyggd strategi och analys att gå fram till mejerihyllan i den lokala affären och därefter formulera en exportstrategi. En variant skulle kunna vara att Sven-Otto, som nu bor i Dubai, och som ser en stor marknad för hyvelost i Dubai riskerar sina egna pengar istället för mjölkböndernas.

Arlas bönder och vår företagsstrategi har redan  ett självförtroende att satsa på de marknader som har tillväxt inom mejerivaror även utanför Sverige och EU.

Forrige artikel "Naturen måste lyftas på EU:s dagordning" Næste artikel Svenonius (M): SD:s EU-politik är som bidragsturism  Svenonius (M): SD:s EU-politik är som bidragsturism
Missnöje med regeringens hantering av snöskoterfrågan

Missnöje med regeringens hantering av snöskoterfrågan

TERRÄNGKÖRNING. Missnöjet är stort över hur regeringen låter bli att hantera frågan om reglering av snöskoterkörning. Fyra stora skogsbolag, fem organisationer för turism, friluftsliv, lantbruk och miljö samt Samernas riksförbund uppmanar regeringen att våga skapa ett tydligt regelverk för snöskoterkörning på annans mark.