"Ardalan Shekarabi måste göra mer för barn med autism"

DEBATT. Försäkringskassans hantering av omvårdnadsbidraget till familjer med barn som har en funktionsnedsättning brister. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) måste snabbt utreda och sätta in åtgärder, skriver Autism- och aspergerförbundet.

Ulla Adolfsson
Ordförande, Autism- och aspergerförbundet
Maria Sivall
Förbundsjurist, Autism- och aspergerförbundet

I januari 2019 gjordes bidragen till föräldrar med barn som har en funktionsnedsättning om. Det som var vårdbidraget blev omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen. Syftet är att kompensera föräldrar för det merarbete och inkomstbortfall de har som en följd av barnets funktionsnedsättning.

Föräldrar till barn med autism får ofta endast 25–75 procent av bidraget, motsvararande 2 463–7 390 kronor. Trots att summorna långt ifrån väger upp för merbetet och inkomstbortfallet är omvårdnadsbidraget ett av de allra viktigaste stöden för dessa familjer. För många får därför Försäkringskassans oförklarliga hantering av det nya bidraget katastrofala följder.

Oavsiktlig sänkning

Regeringens avsikt var aldrig att skärpa kraven och sänka bidragsnivån. Ändå visar Försäkringskassans egen statistik, som SVT granskat, att det är precis vad som har hänt. Av 14 200 undersökta familjer har fler än hälften fått bidraget sänkt eller indraget jämfört med det tidigare vårdbidraget.

  • Var tredje familj har fått bidraget sänkt.
  • Var femte som tidigare hade vårdbidrag har nekats omvårdnadsbidrag helt och står nu utan ekonomiskt stöd.
  • Det finns stora lokala skillnader i hur mycket stöd familjerna får.

De stora och omotiverade försämringarna bekräftas också av signaler vi i Autism- och aspergerförbundet fått från våra medlemmar sedan början av 2019. Dessutom hade familjer där det finns barn med funktionsnedsättning redan innan reformen av omvårdnadsbidraget generellt svagare ekonomi än andra familjer. De har även sämre fysisk och psykisk hälsa och många blir sjukskrivna.

Behöver Shekarabis hjälp

Socialdepartementet har i tidigare kontakt med Autism- och aspergerförbundet sagt att de följer utvecklingen i dialog med Försäkringskassan. Men att följa dialogen räcker inte – de tusentals drabbade familjerna behöver hjälp från Ardalan Shekarabi (S).

Först och främst behöver han besvara frågan varför det blivit så mycket sämre, om målet var att det skulle bli bättre. Varför bedömer Försäkringskassan familjernas ansökningar hårdare än vad regeringen vill? Det här behöver utredas så att direktiven och beslutsunderlagen blir tydligare.

Ett viktigt förtydligande är att ge föräldrarnas beskrivningar av situationen en starkare ställning i bedömningen. I dagsläget baseras bedömningarna i alldeles för hög grad på intyg från läkare, men det finns inga läkare som befinner sig i familjers ofta kaotiska vardag och kan intyga allt det arbete föräldrarna lägger ner. Försäkringskassan måste ha större tilltro till det familjerna själva beskriver.

Behövs ett kunskapslyft

Försäkringskassan behöver också säkerställa att handläggningen är rättssäker och likvärdig. De stora regionala skillnaderna visar att handläggarna gör olika bedömningar trots att familjerna har liknande behov. Det innebär att bedömningarna är godtyckliga i stället för rättssäkra. Var du bor ska aldrig avgöra vilket stöd du får. Bedömningen ska utgå från hur barnet och familjens vardag ser ut, inte var de bor.

Därför behövs det även ett kunskapslyft om autism hos Försäkringskassans handläggare. De behöver förstå konsekvenserna för familjen och hur det påverkar deras livssituation. Först då kan de förväntas göra en rättssäker och likvärdig bedömning.

Varann familj lider

Försäkringskassans egen statistik talar sitt tydliga språk. Varannan familj regeringen ville hjälpa har i stället fått det sämre med det nya omvårdnadsbidraget. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och regeringen behöver snabbt utreda orsakerna till detta och sätta in effektiva åtgärder för att lösa situationen.

Forrige artikel Debatt: Testning av personal inom samhällsviktig verksamhet fungerar inte Debatt: Testning av personal inom samhällsviktig verksamhet fungerar inte Næste artikel KD: Lärare i fokus när vi bygger långsiktigt hållbar skolpolitik KD: Lärare i fokus när vi bygger långsiktigt hållbar skolpolitik