Arbetslösheten blir dyrare än beräknat

KORTNYTT. Anslagskrediten höjs för Arbetsförmedlingen för att kunna hantera ökade kostnader för arbetslöshetsersättningen.

Regeringen höjer den med 10 procent och Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor i form av medgivet överskridande under 2018. Dessa pengar får då endast användas som utgifter för arbetslöshetsersättningen.

Läs också: Ylva Johansson (S) har redan planer för att möta lågkonjunkturen

Anledningen till höjningen är att utgifterna för ersättningen är högre än beräknat i budgetpropositionen 2018. Det är fler som har rätt till arbetslöshetsersättningen än vad regeringen bedömde förra hösten. Arbetslösheten har inte heller minskat så mycket hittills som man uppskattade då. En högre andel av ersättningstagarna får också inkomstrelaterad ersättning.

Forrige artikel Historiskt maktskifte i Dalarna Næste artikel Uppsala får mittenstyre
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.