Debatt

Äntligen stärks barns rättigheter på skyddade boenden

Vi på Stadsmissionen välkomnar lagförslagen som tar barn utsatta för våld och förtryck på allvar och ser till att de får skydd, adekvat vård och omsorg. Det skriver Sanna Detlefsen, talesperson, våld i nära relationer på Sveriges Stadsmissioner

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) på en pressträff där förslagen presenterades.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) på en pressträff där förslagen presenterades.Foto: Claudio Bresciani/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

De nya lagförslagen som nu läggs fram om skyddade boenden säkerställer självklara rättigheter för alla barn som tvingas fly från våld och förtryck i sina hem. Vi har ingen tid att förlora. Barnen är vår framtid och har rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Därför behöver de nya lagförslagen skyndsamt röstas igenom av Sveriges riksdag. 

Barn som ser och hör sin förälder bli slagen. Barn som försöker skydda sin förälder och själva blir slagna. Barn som tvingas leva i en vardag av hot, våld och kontroll och som inte vet om något annat. Barn som inte har något förtroende kvar för vuxenvärlden. De barnen kan nu få en röst och rätt till vård, stöd och trygghet för att läka både fysiskt och psykiskt, förutsatt att de nya lagförslagen röstas igenom i riksdagen.

Socialtjänsten kan ställa krav

Stadsmissionen har lång erfarenhet av att driva skyddade boenden med särskilt fokus på våldsutsatta barns rättigheter. Precis som forskningen visar ser vi konsekvenserna av att barn utsätts för trauman under uppväxten. Vi vet att det ger goda resultat att snabbt kunna ge långsiktiga och samordnade insatser. Det minskar både mänskligt lidande och samhällskostnader.

Genom uppföljningar kan Ivo också kartlägga effekter av insatser så att de kan förbättras. Då kan myndigheten ställa krav på skyddade boenden, precis som på all annan vård och behandling som vi har idag i Sverige.

Tillståndsplikten är nyckeln till att kunna utföra professionella insatser och ett fullvärdigt arbete på skyddade boenden. Det blir verklighet först när lagförslagen går igenom. Bara då kan socialtjänsten ställa krav på att barnets rättigheter tillgodoses under hela tiden på skyddat boende. Alla barn har rätt till information, skola, hälsa, tandvård och behandling för trauma.

Att skyddade boenden blir tillståndspliktiga innebär att Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, kan föra nationell statistik och få kunskap om våldsutsatthetens omfattning och vilka skyddade boenden som finns. Genom uppföljningar kan Ivo också kartlägga effekter av insatser så att de kan förbättras. Då kan myndigheten ställa krav på skyddade boenden, precis som på all annan vård och behandling som vi har idag i Sverige. På så sätt kan staten ta sitt ansvar att skydda barn från våld och därmed säkerställa att dessa barns rättigheter uppfylls.

6 200 barn

Varje år bor cirka 6 200 barn på skyddat boende enligt Socialstyrelsens kartläggning 2018–2019. Vi vet att det dessutom finns ett mörkertal då många idag inte söker skyddat boende, bland annat eftersom barn ändå tvingas till umgänge med en våldsam förälder. Samtidigt är det också en stor risk att lämna en våldsam relation. De nya lagförslagen ger ett ökat skydd för våldsutsatta barn eftersom de då inte tvingas möta en våldsam förälder. Tillståndsplikt för skyddat boende skapar trygghet, såsom reglerade riskanalyser och systematiska skyddsåtgärder. De nya lagförslagen skickar en viktig signal från samhället att alla barn har rätt till skydd och stöd om de blir utsatta för våld och förtryck. 

Stadsmissionen inser att lagförslagen kommer att innebära kostnadsökningar i ett initialt skede, men de ekonomiska ramarna får aldrig åsidosätta våra barns rättigheter. Alla barn måste få samma förutsättningar för att lyckas i skolan och ha en bra uppväxt oavsett familj och var i landet de bor. 

Vi på Stadsmissionen välkomnar lagförslagen som tar barn utsatta för våld och förtryck på allvar och ser till att de får skydd, adekvat vård och omsorg. Vi förväntar oss att riksdagen skyndsamt fattar beslut i frågan så att vi äntligen fullt ut kan ge professionellt stöd till våldsutsatta barn. 

Nämnda personer

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister (M)
Lärarutbildning svenska/engelska (ej avslutad), Högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet

Paulina Brandberg

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister (L)
Master i juridik (Lunds uni., 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024