Debatt

Anordna OS och Paralympics i Sverige 2030

Det är dags att ta tag i utmaningen och möjliggöra en aktivare livsstil – ge alla en chans att leva sitt bästa liv. Låt oss tillsammans göra allt för att få arrangera Paralympics och OS 2030. Det skriver Åsa Strahlemo, DHR, Niklas Mattson, synskadades riksförbund och Anders Lago, Riksförbundet FUB.

Åsa Strahlemo, DHR, Niklas Mattson, Synskadades riksförbund och Anders Lago, Riksförbundet FUB.
Åsa Strahlemo, DHR, Niklas Mattson, Synskadades riksförbund och Anders Lago, Riksförbundet FUB.Foto: Pressbilder/montage
Åsa Strahlemo
Anders Lago
Niklas Mattsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den samlade idrottsrörelsen tycks rörande överens om att Sverige har förutsättningarna att arrangera OS och Paralympics 2030. Ett sådant arrangemang skulle kunna fungera som katalysator för att snabbt initiera arbetet med att motverka och vända Sveriges långsiktiga negativa konsekvenser av fysisk och psykisk ohälsa som konstateras i rapport efter rapport, nu senast i SOU (2023:29) ”Varje rörelse räknas”. Ett Paralympics skulle vara den plattform som krävs för att samla regeringens alla partier för långsiktiga satsningar som skapar helt nya förutsättningar för våra medlemmar att leva ett jämlikt liv i samhällets alla delar.

Ett Paralympics skulle kunna fungera som en hävstång i arbetet och ge bättre möjligheter till ett aktivt liv och främja hälsa för alla. Vi vet att tidigare arrangörer av Paralympics gjort stora förbättringar i attityd och tillgänglighet för våra målgrupper i arrangörslandet. Spelen i London 2012 förbättrade attityden till personer med funktionsnedsättning i Storbritannien radikalt. Med konsekvensen att personer med funktionsnedsättning upplever en tydlig skillnad i bemötande, mår bättre och dessutom får jobb. Genom att lyfta fram paralympier och skapa tillgängliga miljöer skulle även Sverige kunna skapa en varaktig förändring i samhället och främja ett inkluderande och hälsosamt samhälle för alla.

Med Sverige som värd för vinterspelen 2030 finns förutsättningar att tillsammans skapa en varaktig förändring i samhället 

Förbättra tillgänglighet och infrastruktur

För att arrangera Paralympics behöver Sverige säkerställa tillgänglighet i form av lokaler, verksamheter, information och infrastruktur. Arenor, boende och transport behöver vara fullt tillgängliga för aktiva och besökare med funktionsnedsättning. Genom att justera våra byggregler för nybyggnationer, använda universell design och erbjuda tydliga riktlinjer för tillgänglighet så skulle Sverige kunna skapa en miljö där alla kan delta och njuta av evenemanget på lika villkor. Men det blir också ett arv som lever kvar långt efter att den paralympiska elden slocknat.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Barcelona inför spelen 1992 gör att staden än idag anses vara en av de kanske mest och bäst anpassade orterna i världen, där bland annat bussar och tågstationer är tillgänglighetsanpassade. Ett arv som lever kvar idag 32 år senare, och i många år framöver.

Ett varaktigt arv

Vi ser att ett Paralympics skulle kunna lämna ett arv för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Genom att använda evenemanget som en plattform kan förbättringar inom områden som tillgänglighet, inkludering och möjligheter på arbetsmarknaden skapas. Detta kan inkludera att skapa lagar och riktlinjer som främjar tillgänglighet, att erbjuda stöd och resurser för att underlätta inkludering på arbetsplatser och att fortsätta att främja medvetenhet och förståelse för personer med funktionsnedsättning även efter Paralympics.

För att maximera effekterna av Paralympics och förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar är det viktigt att många olika aktörer och samhällsnivåer samarbetar.

Vi ser att Paralympics är en möjlighet att uppmärksamma beslutsfattare i Sverige på vad som krävs för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att leva ett aktivt liv, främja sin hälsa och sitt välbefinnande. Med Sverige som värd för vinterspelen 2030 finns förutsättningar att tillsammans skapa en varaktig förändring i samhället och främja ett inkluderande och hälsosamt samhälle för alla – oavsett förutsättningar. Genom samarbete mellan olika aktörer och samhällsnivåer kan vi maximera effekterna av Paralympics 2030 och förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att delta i idrott och leva ett aktivt liv. Det är dags att ta tag i utmaningen och möjliggöra en aktivare livsstil – ge alla en chans att leva sitt bästa liv. Låt oss tillsammans göra allt för att få arrangera Paralympics och OS 2030 och arbeta tillsammans för att skapa ett inkluderande och tillgängligt samhälle för alla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00