Debatt

Anhörigas riksförbund: Anhöriga riskerar att slita ut sig på grund av usla villkor

Anhöriga gör en ovärderlig samhällsinsats, men måste få mer rimliga villkor. Vi vill därför att våra politiker uppmärksammar detta inför höstens val, skriver Ann-Marie Högberg, förbundsordförande Anhörigas riksförbund.

”1,3 miljoner anhöriga vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående som behöver det på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning”.
”1,3 miljoner anhöriga vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående som behöver det på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning”.Foto: Matt Rourke/AP/TT
Ann-Marie Högberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hur ställer sig de politiska partierna till den nationella anhörigstrategin, barn som anhöriga och ekonomisk ersättning för vård av närstående? Det är några av de sex frågor som Anhörigas Riksförbund kräver svar på från partierna i Sveriges riksdag.

Sliter hårt

1,3 miljoner anhöriga vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående som behöver det på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Många anhöriga sliter hårt och drabbas själva av sämre livskvalitet, ohälsa och ekonomiska svårigheter. De gör en ovärderlig samhällsinsats, men måste få mer rimliga villkor. Vi vill därför att våra politiker uppmärksammar detta inför höstens val.

Anhörigas Riksförbund har därför lyft fram ett antal områden där det måste till förbättringar. Svaren på hur politikerna vill ta tag i detta blir ett viktigt underlag inför valet.

Säkerställ att anhöriga får stöd

Vi har, i dialog med våra medlemmar, tagit fram sex för oss viktiga anhörigfrågor, som skickats ut till samtliga åtta riksdagspartier:

• Regeringen beslutade den 14 april om den första nationella anhörigstrategin. Stödjer ditt parti strategin eller vill ni se förändringar?

• Är ditt parti berett att arbeta för en utredning om hur ekonomisk ersättning för vård/stöd av närstående kan utformas

• De flesta anhöriga som tar ett omsorgsansvar för en närstående, är i arbetsför ålder. För många blir det mycket svårt att kombinera med ett arbete och de tvingas därför gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt. Hur vill ditt parti göra för att underlätta möjligheten att kombinera anhörigskap med arbete?

Många anhöriga sliter hårt och drabbas själva av sämre livskvalitet, ohälsa och ekonomiska svårigheter.

• Anser ditt parti att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd i sin anhörigroll? Om ja, hur kan det säkerställas att det sker?

Glöm inte barnen

• Barn som anhöriga är en ofta bortglömd grupp. Hur kan de uppmärksammas mer och hur kan det säkerställas att de får det stöd de behöver?

• Vi i Anhörigas Riksförbund har mycket kunskaper och erfarenheter beträffande situationen för anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Är ni intresserade av att träffa oss för att prata om anhörigfrågor?

Förbundet har även sammanställt ett antal frågor till kommun- och regionpolitiker, som stöd till lokalföreningarna när de pratar med sina folkvalda företrädare.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00