Andrén vill hålla i trådarna för elektrifieringen: Behövs inte fler samordnare

Energimyndighetens generaldirektör ser ett behov av att kunna kalla andra myndigheter och hålla ihop arbetet med att genomföra elektrifieringsstrategin. Men han vill inte se att regeringen tillsätter ytterligare samordnare, utan anser att egna myndigheten kan hålla i trådarna.

”Någon borde ha ett ansvar att hela tiden kunna följa helheten av elektrifieringsstrategins framväxt” menar Energimyndighetens generaldirektör.
”Någon borde ha ett ansvar att hela tiden kunna följa helheten av elektrifieringsstrategins framväxt” menar Energimyndighetens generaldirektör. Foto: Anders Wiklund / TT
Jacob Hederos

För att få till krafttag inom olika sakfrågor har regeringen ett antal olika verktyg att ta till. Ett av dem är att tillsätta en samordnare, med uppdrag att försöka skapa ett samlat grepp i en politiskt känslig fråga.

Så sent som i förra veckan kungjorde näringsministern att en samordnare ska tillsättas för att hålla i trådarna när fordonsindustrin satsar på mer bilbatteritillverkning. Vem som ska sitta på stolen är ännu inte klart.

Men när det kommer till det mer övergripande elektrifieringsarbetet, så behövs det inte en sådan. I alla fall om Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén får bestämma. För att hålla i trådarna när de olika elektrifieringsuppdragen från regeringens elektrifieringsstrategi genomförs behövs det istället en myndighet som har det samordnande uppdraget. Och det bör helst vara Energimyndigheten, enligt Andrén.

Det splittras lätt upp, och så går varje uppdrag in och redovisas i sitt stuprör.

– Vad jag vill är att någon borde ha ett ansvar att hela tiden kunna följa helheten av elektrifieringsstrategins framväxt.

Energiministern har förvisso tillsatt ett elektrifieringsråd med uppdraget att vara ”rådgivande till regeringen och ska stödja genomförandet av regeringens elektrifieringsstrategi”. 

Samtidigt har Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket också fått uppdraget att ha en myndighetsgemensam uppföljning av elektrifieringsinsatsen.