Altinget satsar på bevakning av civilsamhället

PROJEKT. Altinget har beviljats medel från Myndigheten för press, radio och tv för att skapa en ny medienisch inriktad på att bevaka civilsamhället. 

Foto: Pär Fredin/TT

Nyligen beslutade Myndigheten för press, radio och tv om fördelningen av ett så kallat innovations- och utvecklingsstöd. Altinget beviljades i samband med detta drygt tre miljoner kronor i stöd för skapandet av en ny nischad bevakning av civilsamhället.

– Det här projektet har legat i startgroparna länge och vi är själaglada över att vi nu kan gå igång på allvar. En kontinuerlig, bred och fördjupande bevakning av civilsamhällets olika delar, förutsättningar och aktiviteter saknas i Sverige och vi är så glada att få möjlighet att addera nischen civilsamhälle till våra övriga fokusområden, säger Altingets chefredaktör Sanna Rayman.

Projektet, som går under arbetsnamnet CivilMedia, ska bevaka och granska civilsamhället, branschnyheter, konkurrens inom området, trender, tongivande individer och aktörer. Här ska även finnas plats för debatt och analyser samt – liksom på alla Altingets nischer – möjlighet att följa relevant politikutveckling, ny forskning, aktuella lagförslag, remissrundor etc.

Framgångsrik förlaga

Förlagan till projektet finns i Danmark, där danska Altinget redan driver en nisch riktad mot Civilsamhället framgångsrikt sedan många år. Även här inledde man arbetet i projektform och sedan dess är ”Altinget Civilsamfund” en integrerad del av Altinget.dk:s olika nischer och dessutom ett forum som har fört det danska civilsamhällets olika delar närmre varandra i förståelsen att man – trots många olikheter – delar fundamentala villkor. Intresset från det danska civilsamhället har med andra ord varit stort.

– Man vill dela erfarenheter med varandra och diskutera gemensamma ramvillkor. Vår erfarenhet är att en lång rad väsentliga diskussioner har kommit upp till ytan tack vare att vi skapat ett forum för dessa samtal. Samtidigt har vi märkt ett skriande behov av att göra politikerna uppmärksamma på hur deras beslut – eller brist på beslut – påverkar civilsamhällets möjligheter att ge sina bidrag till samhället i stort, säger Carsten Terp Beck­ Nilsson, redaktör på Altinget Civilsamfund.

– Det bästa har nog varit att upptäcka det enorma engagemang och den idérikedom som finns i civilsamhället. Hur man här lyckas hitta innovativa lösningar på några av de problem som vårt samhälle plågas av, fortsätter Carsten Terp Beck-Nilsson.

Lansering i vår

En smygstart har pågått under året och Altinget har under denna tid tagit kontakter och haft möten och sonderat terrängen i olika delar av civilsamhället, för att få råd och inspel.

– Visst finns det medier som bevakar den ”tredje sektorn”, men breda stora medier tenderar att göra mer sporadiska nedslag, medan sektorns egna medier kanske främst följer en specifik tårtbit av branschen. Vi vill föra samman civilsamhällets olika delar i ett bevakningsområde, granska likheter och olikheter och facilitera debatt och kontakt mellan idéer. Den ambitionen har vi fått alltigenom positiva reaktioner på i våra möten, så vi vet att behovet finns, säger Sanna Rayman.

Projektets styrgrupp går nu in i verkstaden och börjar snickra, rekrytera och nätverka. Lansering väntas under våren.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024