Agnes Wold blir hedersdoktor – visade hur kvinnor missgynnas

Under coronapandemin blev hon ett känt namn som professor i klinisk bakteriologi. Nu utses Agnes Wold till ny hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Axel Hyttnäs Telin

Fakulteterna vid Uppsala universitet har utnämnt 24 nya hedersdoktorer för i år. Agnes Wold, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är ett av dem.

I ett pressmeddelande lyfter universitetet särskilt Wolds artiklar, som visat att kvinnor systematiskt har missgynnats vid tillsättning av akademiska tjänster. Kvinnorna måste också ha betydligt bättre meriter än män för att lyckas vid ansökningar om tjänster och anslag.

Wold blir hedersdoktor vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Vaccinsamordnare och vetenskapsjournalist

Sveriges nationella vaccinsamordnare under pandemin, Richard Bergström, utses till hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten. Sveriges Radios vetenskapsjournalist Ulrika Björkstén blir det vid historisk-filosofiska fakulteten.

Alla nya hedersdoktorer

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

 • Susanne Siebentritt, professor i fysik vid universitetet i Luxemburg
 • Nguyen Duc Hoa, professor vid Hanoi University of Science and Technology, Vietnam
 • Ahmed Bouajjani, professor i datavetenskap vid Université Denis Diderot i Paris, Frankrike
 • Dr Marcos Dracos, forskningsledare vid IPHC, Université de Strasbourg, Frankrike
 • Jochen Schneider, professor i materialkemi vid RWTH Aachen University, Tyskland
 • Linda Young, professor vid Argonne National Laboratory i Chicago, USA
 • Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi och överläkare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • David Harper, professor i paleontologi vid Durham University, Storbritannien
 • Regine Hock, professor vid universitetet i Oslo, Norge

Farmaceutiska fakulteten

 • Richard Bergström, tidigare Sveriges vaccinsamordnare under covid-19-pandemin
 • Siew Chai, associate professor vid Monash University, Australien

Medicinska fakulteten

 • Alexander Masters, författare och frilansjournalist, Storbritannien
 • Michel Georges, professor i genetik vid University of Liége, Belgien
 • Cecilia Svanes, professor vid Senter for internasjonal helse, Bergens universitet, Norge

Teologiska fakulteten

 • Hille Haker, professor i katolsk moralteologi vid Loyola universitet i Chicago, USA
 • Joel Cabrita, associate professor i afrikansk historia vid Stanforduniversitetet, USA

Juridiska fakulteten

 • Alessandro Simoni, professore ordinaro i komparativ civiilrätt vid Florens universitet, Italien
 • Tone Sverdrup, professor emerita vid universitetet i Oslo, Norge

Historisk-filosofiska fakulteten

 • Ulrika Björkstén, vetenskapsjournalist Sveriges Radio
 • Ragnar Audunson, professor emeritus i bibliotek- och informationsvetenskap, tidigare vid Storbuniversitetet, Oslo Metropolitan University, Norge

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 • Peter Maskell, professor vid Copenhagen Business School, Danmark
 • Ralph Anthony Catalano, professor emeritus i folkhälsa vid University of California, Berkeley, USA
 • Sujata Patel, tidigare professor vid Savitrbai Phule Pune University, Indien

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

 • Barbara Schulte, professor vid Universität Wien, Österrike

Källa: Uppsala universitet


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget