AF: Våra pengar räcker inte till alla nyanlända

BUDGET. Arbetsförmedlingen anser att regeringen har underskattat hur mycket etableringen av nyanlända kommer att kosta myndigheten. Nu vill man ha nya miljarder i anslag.

Ella Sundström

När Arbetsförmedlingen överlämnar sitt budgetunderlag till regeringen är det framförallt en punkt som sticker ut. Myndigheten anser att det kommer behövas en kraftig förstärkning av anslaget till etableringen av nyanlända. Redan under 2016 ber myndigheten att anslaget ska höjas med 100 miljoner kronor utöver de 1,4 miljarder kronor regeringen anslagit.

– Det är framförallt program- och förvaltningsanslagen för etableringsuppdraget som behöver utökade resurser. Vi har inga stora behov av mer resurser på de andra anslagen, säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör, till Altinget.

Årets tillskott är för att myndigheten ska kunna stå rustat inför kommande år. För åren 2017 till 2019, när de nyanlända som kom i höstas ska börja introduceras på arbetsmarknaden, kommer myndigheten att behöva en omfattande förstärkning. Under 2017 anser myndigheten att anslaget utökas med nära två miljarder, under 2018 och 2019 kommer det krävas nästan tre miljarder anser Arbetsförmedlingen.

Regeringens anslag baseras på Migrationsverkets tidigare prognoser som tidigt 2015 visade på att antalet asylsökande skulle minska. Clas Olsson anser att regeringen med stor säkerhet har underskattat hur mycket resurser som krävs till etableringsuppdraget.

– Etableringen är den stora punkten. Det kommer att krävas en rad insatser och det kommer inom några år att bli en fördubbling av antalet personer i vårt etableringsuppdrag. Vi får se hur det blir i vårbudgeten och vad regeringen gör när de har fått andra uppgifter om verkligheten.

Ny insats för de långt ifrån arbetsmarknaden

I budgetunderlaget föreslår Arbetsförmedlingen även en ny form av subventionerad insats för att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Framförallt ska insatsen gälla arbetslösa som under ett års tid har svårt eller inte vill studera, men också de inom sysselsättningsfasen inom jobb- och utvecklingsgarantin.

Tanken är att sysselsättningsinsatserna ska pågå under ett år, men att det finns möjligheter att förlänga till sammanlagt två år. Enligt Arbetsförmedlingen kan jobba innebära att genomföra ”olika slags service som annars inte genomförs”. Arbetsgivaren kommer att få ett ekonomiskt stöd och deltagaren ska ha kollektivavtalsenlig lön. Sysselsättningsinsatserna föreslås trädda i kraft vid årsskiftet 2017.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00