Debatt

Academedia: Vi välkomnar ökat kommunalt inflytande

DEBATT. Skolkostnadsutredningens förslag om ekonomisk redovisning på skolnivå och stärkt kommunalt inflytande i tillståndsprocessen ökar transparensen och ger bättre förutsättningar för en likvärdig skola, menar Marcus Strömberg, vd för friskolekoncernen AcadeMedia.

Marcus Strömberg, vd på Academedia
Marcus Strömberg, vd på AcademediaFoto: AcadeMedia
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Marcus Strömberg, vd AcadeMedia

Den senaste tiden har AcadeMedia lämnat remissvar på två totalt olika utredningar: Välfärdsutredningen och Skolkostnadsutredningen. Den förstnämnda var tyvärr ett slarvigt partipolitiskt beställningsjobb med ogrundade förslag och skriande brist på konsekvensanalys. Skolkostnadsutredningen däremot lägger fram gedigna och konstruktiva förslag. Vi ställer oss bakom flera av dem, bland annat öppen ekonomisk redovisning och utökat kommunalt inflytande.

Rättvisare och mer öppen skola

Förslagen har flera förtjänster:

  • De kommer att öka öppenheten och insynen i skolorna.
  • Medborgarna kommer att kunna följa vad skattepengarna används till.
  • De kan förhoppningsvis leda till ett ökat förtroende och legitimitet för skolsystemet, inte minst för de privata aktörerna.
  • En ökad transparens kommer ge bättre förutsättningar för en likvärdig skola för alla elever.
  • De bidrar till rättvisa och lika villkor för kommunala och fristående skolor.

Utredningen föreslår bland annat att alla skolor, både kommunala och fristående, öppet ska redovisa sina intäkter och kostnader. Vi är positiva till förslaget och den ökade öppenhet och insyn det kommer att leda till. När alla skolor tar fram jämförbara ekonomiska redovisningar som presenteras enkelt och begripligt, blir det lättare för föräldrarna, eleverna och allmänheten att jämföra skolor och följa hur resurserna används.

De positiva effekterna – ökad insyn och legitimitet – överväger de negativa effekterna.

Det blir också lättare för kommunen att göra jämförelser, både mellan kommunerna och mellan skolorna i den egna kommunen. AcadeMedias mål är att erbjuda mest och bäst utbildning för varje investerad skattekrona, och med Skolkostnadsutredningens förslag ökar möjligheten för alla huvudmän att använda skattepengarna så effektivt som möjligt.

Övervägande positiva effekter

Men behöver verkligen skolan mer administration, undrar kanske någon. Och fler nya reformer? Är det inte snarare arbetsro, mer undervisningstid och färre blanketter skolan ropar efter? Vi delar helt och fullt den bilden men bedömer att en redovisning på skolnivå inte kommer att kräva så mycket mer resurser. Redan idag tar vi fram merparten av de ekonomiska uppgifter som kommer att krävas. Visst blir det en del kostnader och merarbete i början men när redovisningsmodellen blivit inarbetad kommer den vara en självklar rutin. Och de positiva effekterna – ökad insyn och legitimitet – överväger de negativa effekterna.

AcadeMedia ställer sig också bakom förslagen om obligatorisk ansökningshandling till friskolor, och stärkt kommunalt inflytande i tillståndsprocessen. En formell ansökan leder förhoppningsvis till stärkt förtroende för friskolornas ansökningssystem och att vi kan sätta punkt för debatten om att friskolor ”plockar russinen ur kakan”.

Tydligare villkor för friskolorna

Kommunerna har redan idag ett indirekt avgörande inflytande vid etablering av nya friskolor men det är klokt att ändra skollagen så att segregation och överetablering blir nya bedömningsgrunder när Skolinspektionen ska ta ställning till en skolansökan. Vi ser även positivt på att det blir obligatoriskt för kommunerna att lämna ett yttrande och en konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen. Idag är det stora variationer mellan kommunernas yttranden och det är inte alltid kristallklart varför kommunen säger ja eller nej. Ändringarna gör att förutsättningarna vid tillståndsprövning och etablering blir tydligare för friskolorna.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på [email protected]


Nämnda personer

Marcus Strömberg

Vd Academedia
Civilingenjör (Linköpings uni. 1991)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00