Debatt

Åsling (C): Baylan måste sätta ner foten – företag behöver extern kompetens

DEBATT. Det har skapats en tröskel för ägare som vill utveckla sitt företag med extern kompetens i styrelsen. Lagstiftningen måste justeras. För oss är det en självklarhet att en styrelseledamot måste kunna fakturera sitt arbete, skriver Per Åsling, (C).

Foto: Erik Mårtensson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Per Åsling (C)
Förste vice ordförande, skatteutskottet och skattepolitisk talesperson

 

Möjligheten att ta in extern kompetens är viktig för många företag, inte minst för tillväxtföretag som står inför nya utvecklingssteg i sin verksamhet. Det skapar förutsättningar för att få erfarenhet och bredd i en ledning. Det är därför viktigt att lagstiftningen möjliggör för företag att få tag på den kompetensen.

De domar som fallit 2017 och nu senast innan jul, som tar bort möjligheten för styrelseledamöter att fakturera sin verksamhet, försvårar kraftigt detta. Därför måste lagstiftningen justeras. För Centerpartiet är det en självklarhet att en styrelseledamot måste kunna fakturera sitt arbete.

Extern kompetens behövs

Den näringspolitiska debatten får ofta ett fokus på regelkrångel, ekonomiska förutsättningar och skatteskalor. Detta är såklart viktiga frågor, men för det enskilda företaget är tillgången till kompetens och erfarenhet utanför det egna bolaget inte sällan precis lika avgörande som ekonomiska frågor.

Jag förutsätter att vi alla vill att företagen ska kunna få tag i relevant kompetens och att möjligheten till ansvarsutkrävande ska vara tydlig.

Per Åsling (C)
Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson

Rekryteringen av en väl sammansatt styrelse, såväl i bredd som i djup, är ofta det vanligaste sättet att få tillgång till den nödvändiga kompetens företaget behöver. Både erfarenhet och forskning visar att företagen utvecklas bättre med extern kompetens i styrelsen. Dessutom skapas mer konkurrenskraftiga verksamheter.

Förändra regelverket

De allra flesta företag har, åtminstone periodvis, behov av att kunna rekrytera extern styrelsekompetens till sin styrelse. Alla företag, oavsett storlek, mår bättre av att kunna attrahera en bredd i styrelsekompetens för att utveckla verksamheten.

Per Åsling (C), skattepolitisk talesperson 
Per Åsling (C), skattepolitisk talesperson  Foto: Centerpartiet

Ta ett lite mindre entreprenörsdrivet tillväxtföretag som vill expandera både i volym och inriktning. Den driftige entreprenören som tagit fram en produkt eller tjänst kanske inte alltid besitter kompetensen för företagsbyggande, marknadsföringsstrategier eller varumärkesbyggande. Då kan den framtida verksamheten vara helt beroende av extern expertis.

Nu är det bekräftat genom två domar i Högsta förvaltningsdomstolen att externa styrelseledamöter inte längre kan fakturera sitt styrelsearbete från egna företag. Det är uppenbart att regelverket måste förändras.

Svårare att vara styrelseledamot

Styrelsen fyller en viktig funktion inte bara för företagets egna verksamhet. Det är också en grund för ansvarsutkrävande ur ett aktieägarperspektiv. Den verklighet som nu råder riskerar innebära att mycket av styrelsearbetet omvandlas till konsulttjänster, eftersom extern kompetens är nödvändig för merparten företag som vill växa.

Detta i sin tur leder till att effekterna på statens finanser av att återgå till det tidigare systemet borde var obefintliga. Helt enkelt eftersom skatten i stället för via ledamotens eget företag, i stället kommer in via eget företag men då i form av fakturerade konsulttjänster.

När en styrelseledamot nu måste anställas i ett företag blir det också i förlängningen svårare att fungera som styrelseledamot i flera bolag. Risken är att det blir färre individer som vill eller kan ta på sig fler styrelseuppdrag, något som riskerar att särskilt slå mot företagare på mindre orter och på landsbygd.

Strategisk ledning

I den verkliga världen, i styrelserummet på företaget, innebär de domar som nu fallit att styrelsearbete blir något helt annat än andra former av inhyrd kompetens. Datakonsulten får fixa till det utdaterade IT-systemet. HR-experten får fakturera framtagandet av den nya personalhandboken. Men när det kommer till den strategiska ledningen av företaget, styrelsen, då är det stopp för fakturering.

"Inte till gagn för någon"

I dag har det skapats en tröskel för ägaren som vill utveckla sitt företag med extern kompetens i styrelsen. I förlängningen handlar det om att värna växande företag vilket vi behöver för att säkra välfärden. Som lagstiftningen nu ser ut är den inte till gagn för någon.

Gör om och gör rätt. Detta borde inte vara en fråga där det finns någon politisk osämja. Jag förutsätter att vi alla vill att företagen ska kunna få tag i relevant kompetens och att möjligheten till ansvarsutkrävande ska vara tydlig. Här måste näringsminister Ibrahim Baylan (S) sätta ner foten och starta upp arbetet med att få en ny lagstiftning på plats.

Nämnda personer

Ibrahim Baylan

Tidigare näringsminister (S)
Pol.mag (Umeå universitet, 1999)

Per Åsling

Rådgivare The Labyrinth, styrelseordförande Trångsviksbolaget AB och Ekonord Invest
Gymnasieutbildning, Lantbrukare

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00