Åkeribranschen vill ha kilometerskatt

STYRMEDELSSTRID. Åkeribranschen har enats om sin färdplan för att uppnå fossilfrihet, åtta månader efter ursprunglig deadline. Orsaken är bland annat en intern konflikt kring hur organisationen ska se på kilometerskatten.

Foto: Pixabay
Jacob Hederos

Det är svårt att satsa på miljö – och hållbarhet om du samtidigt konkurreras ut av företag som erbjuder sin tjänst till ett lägre pris"

Tove Winiger
Sveriges Åkeriföretag

Efter att ha minskat utsläppen med 25 procent mellan år 2010 och år 2016 så kvarstår ändå mycket arbete för åkerinäringen. Godstransporterna från den tunga vägtrafiken står för sju procent

Dokumentation

”Miljözon ja, fossilfri zon nej”

Det utlovar branschen:
Även om ingen av åttagandena är konkretiserade i direkta löften, så utlovas det att arbeta med att satsa på längre och tyngre fordon som kan frakta mer med mindre utsläpp och aerodynamiska förbättringar av fordon. De ska även arbeta för att försöka övertyga fler kunder att köpa klimatmässigt bättre transporter, samt utlovar att deras medlemmar ytterligare ska effektivisera valen av fordon utifrån sina uppdrag.
Åtgärder som också diskuteras är att eftersträva större leveransfönster, vilket skulle leda till färre tomtransporter, samt att också arbeta med sparsam körning.

Detta vill branschen ha:
Åtgärderna sträcker sig över energi-, effektivitets- och konkurrensområdet.

ENERGI:
Relevant och tillförlitlig fakta och data som grund

Koldioxidnormer för nya fordon, inte bonus malus

Investeringsstöd till bioraffinaderier

Försvara biodrivmedel i Europa

Reservera biodrivmedel för tung trafik

Utred elväg

EFFEKTIVITET
Förtydliga relationen mellan hänsynsmål och funktionsmål i plan och proposition

Sträva efter att minska utsläpp, inte transporter

En fossilfri lastbil måste också ha en trafikduglig väg

Planera för logistik i staden

Systemperspektiv på logistik

Miljözon ja, fossilfri zon nej

Digitalisera samordning och se upp för delningsekonomi

Utökat vägnät för BK4 - vägar för trafik upp till 74 ton.

Höj volymen på lastbilarna

Omlastningsstöd till andra trafikslag

KONKURRENS
Klimatkrav på offentliga aktörer

Ta strid för klimatet i EU

Avskaffa kombidirektivet

Se över skatter och avgifter i transportnäringen

Klimatstyrande avståndsbaserad skatt


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00