Lavesson: Nu blir det hårdare opposition

INTERVJU. Olof Lavesson (M) trappar upp oppositionsarbetet. Han anser att det är nödvändigt då kulturdepartementet inte respekterar riksdagsmajoriteten.

– Nästa gång nöjer vi oss inte med ett tillkännagivande. Där finns ett tydligt exempel just nu. Regeringen har presenterat en proposition för arkitektur, form och design. Där delar vi inte de mål som regeringen satt. Men där blir det inget tillkännagivande den här gången. Vi föreslår ett rakt avslag på regeringens mål, säger Olof Lavesson i en intervju med Altinget.

Alliansen har i en motion föreslagit ett nytt annorlunda mål än det regeringen föreslår. Om SD stödjer alliansen faller regeringens förslag.

– Då fattar riksdagen det beslutet och då är det upp till regeringen att arbeta efter det. Men hade man varit mer konstruktiv med tillkännagivanden så hade vi kanske reagerat på ett annat sätt, säger Lavesson.

Bakgrunden är att kulturutskottet, på samma sätt som många andra utskott föreslagit flera tillkännagivanden (som riksdagen sedan beslutat om) men där oppositionen anser att regeringen varit dålig på att lyda riksdagens vilja.

Förväntar sig agerande 

– Jag tycker att det har blivit problematiskt under den här mandatperioden. Ett tillkännagivande är ju att riksdagen ger tillkänna en uppfattning men också förväntar sig att regeringen agerar på detta.

Lavesson anser att regeringen måste vara medveten om att även om man styr riket så lyder den under en riksdagsmajoritet. En riksdagsmajoritet står bakom ett tillkännagivande. Om regeringen inte gör något, då skadar det allvarligt förtroendet mellan riksdag och regering, resonerar Lavesson. Särskilt illa tycker han att kulturdepartementet har skött sig i detta avseende.

– Vi har haft en period bakom oss med nuvarande kulturdepartementet och kulturministern som jag uppfattar inte tar tillkännagiven på allvar.

Gick emot momshöjning

Lavesson exemplifierar med filmpolitiken. Alliansen ställde sig bakom den övergripande portalen i regeringens filmproposition om nya mål för filmpolitiken. Däremot gick riksdagsmajoriteten emot momshöjningen på biobiljetter. En majoritet ville också ha en utvärdering och översyn av filmpolitiken.  

– Där har regeringen bara svarat att det inte är intressant att titta på. Momsen har man tagit via budgeten. Det är inte att respektera en riksdagsmajoritet, säger Lavesson.  

Lavesson jämför med spelpolitiken som är ett annat område som kulturutskottet jobbar med. Men där är avsändaren finansdepartementet, inte kulturdepartementet.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete. Konstruktivt med kompromissande, säger Lavesson och reserverar sig med att regeringens proposition om detta ännu inte har kommit så att det går att se slutresultatet.

LÄS HELA ARTIKELN PÅ ALTINGET RIKSPOLITIK. TECKNA GRATIS PROVABONNEMANG HÄR.

 

Forrige artikel Lagrådet underkänner förslag om friskolor Lagrådet underkänner förslag om friskolor Næste artikel Landstingspolitiker: Gör som vi – spräng blockgränsen Landstingspolitiker: Gör som vi – spräng blockgränsen
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.