Hög vilja att fortsätta bland landstingsråden

LANDSTINGSVAL. Viljan att fortsätta styra sitt landsting är hög bland landets landstingstoppar. 17 av 21 landstingsråd ställer upp för omval, visar Altingets rundringning.

Sjukvården har tagit stor plats i den inledande valdebatten och det mesta tyder på att det kommer bli en viktig valfråga. Och intresset bland dem som är ytterst ansvariga för sjukvården, det vill säga landstingspolitikerna, för att fortsätta leda sina landsting och regioner stort. Det gäller åtminstone bland de allra högsta landstingspolitikerna. Altingets rundringning visar att 17 av de 21 ordförandena i landstings- och regionstyrelserna ställer upp för omval.

 

I södra Sverige hoppas till exempel landstingsrådet Henrik Fritzon (S), Region Skåne, och Kalle Sandström (S), Blekinge läns landsting, på att kunna fortsätta stå vid rodret även efter valet. Norröver har Fritzon och Sandström två socialdemokratiska landstingsrådskollegor som hoppas på samma sak: Ann-Marie Johansson i Region Jämtland Härjedalen och Peter Olofsson i Västerbotten.

S dominerar i toppen

Bland landets landsting och regioner så är det en stor majoritet som har en socialdemokrat allra längst upp, det vill säga som är ordförande för region- eller landstingsstyrelsen. Av de 21 landstingen så är det 16 som har en socialdemokrat i toppen, av dessa är det alltså endast tre som inte finns med på sitt partis landstingslista i höstens val.

Den ena är Mats Johansson, regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland. Därmed lämnar han politiken efter att han varit heltidspolitiker i 24 år, först som långlivat kommunalråd i Linköping och sedan år 2010 som landstingspolitiker.

– Jag lämnar politiken på den här nivån, men kanske kommer jag att ta något uppdrag som fritidspolitiker om partiet vill det, säger Mats Johansson till Altinget.

Två vårdfrågor i fokus i valet

Mats Johansson räknar med fortsatt fokus på sjukvården under valrörelsen. Han tror att tillgänglighet till vården och kompetensförsörjningen blir de två stora frågorna, både nationellt och regionalt. Han ser inte att det är någon särskild vårdpolitisk fråga som kommer att bli större lokalt i Östergötland, jämfört med den nationella debatten.

– Vi har en diskussion i Östergötland kring tillgängligheten och den har gått ned något jämfört med tidigare. Samtidigt kommer vi väl ut i jämförelse med andra, säger han.

I Region Östergötland har Socialdemokraterna styrt tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna och Centern. En blocköverskridande kombination som även finns i Sörmlands läns landsting. Mats Johansson är noga med att påpeka att Socialdemokraterna nu går till val i Östergötland som eget parti.

– Men vi är mycket nöjda med det blockverskridande samarbete vi har haft den här mandatperioden, tillägger han.

S-kollega i norr som slutar

Maria Stenberg i Norrbottens läns landsting kommer inte heller att ställa upp i landstingsvalet. Efter att hon blivit petad som partiets förstanamn i landstingsvalet valde hon att inte ställa upp alls. Det tredje S-märkta landstingsrådet som inte fortsätter är Erik Lövgren, Västernorrlands läns landsting.

LÄS HELA ARTIKELN PÅ ALTINGET VÅRD&HÄLSA. TECKNA GRATIS PROVABONNEMANG HÄR.

,

Forrige artikel Så ser regeringens slutspurt ut Så ser regeringens slutspurt ut Næste artikel Regeringen har nått jämställd utredningsmakt

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.