"Vi vet inte hur de här barnen mår"

PSYKIATRI. Insynen i barnpsykiatrins slutenvård är minimal och det måste ske en radikal förändring, enligt utredaren Kerstin Evelius. "Vi vet inte hur de här barnen mår och hur det går" säger hon.

Det går inte att ge ett säkert svar på hur väl slutenvården inom barnpsykiatrin fungerar. Det konstaterar utredaren Kerstin Evelius, som har gjort en översyn av tvångsåtgärder inom barnpsykiatrin.

– Problemet är att det är så svårt att veta. Det är så liten insyn, att vi har en osäker bild av hur det ser ut inom barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård. Det finns inga myndigheter som gör systematisk kontroll, säger hon till Altinget.

Under åren 2015 och 2016 gjorde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, endast två inspektioner över hela landet.

– Såvitt vi har förstått var båda de inspektionerna på förekommen anledning. Det vill säga det skedde ingen rutintillsyn eller riskbaserad tillsyn överhuvudtaget.

Behövs ett kontrollorgan

I sitt slutbetänkande föreslår Kerstin Evelius att det ska inrättas ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan för psykiatrisk tvångsvård av barn, en nämnd med Ivo som värdmyndighet. Evelius är övertygad om att det krävs en egen enhet för uppdraget ifråga.

– Jag är ingen vän av hacka ner saker i små små delar. Men när det gäller det här området och så som det ser ut i dag så behöver vi det. Vi behöver ett kontrollorgan som samtidigt är nära kopplat till utvecklingsarbete.

När utredningen inledde sitt arbete så fick man börja med att samla in information om hur många slutenavdelningar för barnpsykiatri det faktiskt finns i landet. Det visade sig även vara besvärligt att få fram nationell statistik över användningen av tvångsåtgärder mot barn.

– Det är anmärkningsvärt att det är så liten insyn i verksamheterna. Enligt FN:s barnkonvention, som vi har åtagit oss att följa, så har vi tagit på oss att hålla extra koll på barn som är i samhällets vård. Hur det går och hur de mår. Det kan man inte säga att vi lever upp till, inte med två tillsyner på ett år.

Kerstin Evelius säger att utredningen ger en negativ bild av läget, men att det inte finns något alternativ eftersom insynen och uppföljningen är såpass dålig.

Läs hela artikeln på Altinget Vård & Hälsa 

 

Forrige artikel Bert Karlsson startar nytt parti Bert Karlsson startar nytt parti Næste artikel Dan Eliasson avgår som rikspolischef Dan Eliasson avgår som rikspolischef