Malin Holm: Ifous är en odemokratisk hybrid

SLUTREPLIK. Ifous är en odemokratisk hybrid med otydlig marknadsföring. Ifous kallar sig också för ”Skolforskningsinstitut”, vilket för tankarna till en myndighet, skriver Malin Holm.

AV: MALIN HOLM
Legitimerad  psykolog

 

Ifous VD Marie-Hélène Ahnborg vill i sitt svar på min debattartikel i Altinget den 21/12 framställa Ifous som ett fristående forskningsinstitut. Fristående från vad och vem är dock frågan när verksamheten bedrivs i aktiebolagsform med betalande medlemmar? Argumentet att aktiebolaget är icke-vinstutdelande är förmodligen av stor betydelse för många som ansluter sig, men saknar trovärdighet då aktiebolag kan ändra bolagsordning till skillnad från till exempel en stiftelse. Den snåriga koncernstrukturen gör också att vinst kan flyttas runt. En ensam person äger 99 procent av aktiekapitalet i både EOL AB och Skolporten AB.

Odemokratisk hybrid

Ifous menar att i dagsläget finns ingen myndighet som koordinerar och underlättar samverkan mellan forskning och praktik. I mars 2017 tillsatte regeringen Cecilia Christersson, vice rektor vid Malmö högskola, som särskild utredare för samverkan kring praktiknära forskning och fyra lärosäten inledde pilotverksamheter.

Ifous är en odemokratisk hybrid med otydlig marknadsföring. Redan ordet ”Skolforskningsinstitut” som Ifous använder för tankarna till en myndighet. Att skolinspektionens generaldirektör suttit i styrelsen ökar den illusionen, helst som det i valet av projekt har hänvisats till skollagen, som det är Skolinspektionens uppgift att bevaka att skolorna följer. När medlemmar sedan strömmar till används våra barn för att lägga tyngd i företagets påtryckningar. Fem nyblivna ”partners” bland andra Stockholms stad, skriver i Dagens Samhälle 2016 att regeringen bör skjuta till medel och att: “Tillsammans företräder vi cirka 1 500 skolor med 30 000 lärare och 300 000 elever i hela landet”.

Varken oberoende eller vetenskaplig

Ifous verkliga makt utövas genom inriktningen på projekten och vilken forskning som ges tolkningsföreträde. Inkludering är ett framför allt ideologiskt begrepp som uppenbart går hand i hand med önskan att spara pengar genom att slippa dyra särlösningar. I forskarnas slutrapport från 2015 fastställs som ett ingångsvärde att särlösningar alltid är sämre och för alla, utan vetenskaplig referens, och det är för mig varken oberoende eller vetenskapligt.

Ifous VD kallar mig för lobbyist. Hon syftar då på anhörig till barn med funktionsnedsättning, barn som nu slås ut ifrån skolan redan i lågstadiet i spåren av den inkluderingsmetod som förespråkas av Ifous projekt Inkluderande lärmiljöer. Vår enda makt får vi av det demokratiska systemet där all makt skall utgå ifrån folket.  

Forrige artikel Sveaskog: Sveaskog: "Det krävs samarbetsvilja från turistföretagen" Næste artikel Så ska förlossningsvården bli bättre Så ska förlossningsvården bli bättre
 • Rapportera

  Amanda Malmberg · Bokvisioner

  Funktionsnedsättning

  Läste precis artikeln och just nu är det jag som debatterar att i detta mönster ska brytas för att få ungdomar och barn att få dem inse att gå i skolan är det viktigaste lärdomen i sitt lärande för vår samhälle och för att förstå hur vår värld lever idag !!
  Många idag mår oftast psykiskt dåligt för att man har fått stå på sig för den svåra och hårda mobbningen eller annat som man ser på dem att det är något dåligt.
  Själv har jag haft svårt för mycket saker som jag fortfarande jobbar på och idag föreläser jag om hur det är att leva med diagnosen Downs Syndrom i vardagen, det är som att jag har hittat min nya väg till att må bättre psykiskt!!
  Med detta sagt är att fortsätta leda denna frågan vidare om hur det är att leva idag för den vägen som vi alla oavsett funktionsnedsättning det är att fortsätta kriga sig frisk. #hittasigstark #finnainrevägattmåbra